Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tham khảo đồng nghiệp
Người gửi: Hoàng Anh
Ngày gửi: 00h:14' 01-12-2014
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người

VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO
(Chương VI, Bài 9, tiết 15)


GIÁO VIÊN: BÙI THỊ HOÀNG ANH

2
LƯỢC ĐỒ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
NỘI DUNG BÀI HỌC
4
Vương quốc Cam-pu-chia
AC
I. Vương quốc Camphuchia
Hãy trình bày sự hình thành của Vương quốc Capuchia?
1. Sự hình thành
I. Vương quốc Camphuchia
1. Sự hình thành
Điều kiện tự nhiên: như một lòng chảo khổng lồ
Dân cư: Chủ yếu là Người Khơme
Thế kỉ VI vương quốc Camphuchia được thành lập ( Chân Lạp)
I. Vương quốc Camphuchia
2. Sự phát triển
HOẠT ĐỘNG
NHÓM
Nhóm 1
Giai đoạn nào Campuchia phát triển thịnh đạt nhất ?
Nhóm 2
Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt là gì?
I. Vương quốc Camphuchia
2. Sự phát triển
Thời kì phát triển thịnh đạt nhất: Ăngco (802 – 1432)
- Biểu hiện:
Kinh tế: Cả nông nghiệp, ngư nghiệp và thủ công nghiệp đều phát triển
Chính trị: không ngừng mở rộng lãnh thổ, trở thành cường quốc trong khu vực
Xây dựng được nhiều công trình kiến trúc lớn.
Sự phát triển của Vương quốc Campuchia kéo dài đến khi nào? Nó có bị suy yếu không?
Người Thái tấn công
Người Khơme rút chạy
I. Vương quốc Camphuchia
2. Sự phát triển
Thời kì phát triển thịnh đạt nhất : Ăngco (802 – 1432)
- Biểu hiện:
Kinh tế: Cả nông nghiệp, ngư nghiệp và thủ công nghiệp đều phát triển
Chính trị: không ngừng mở rộng lãnh thổ, trở thành cường quốc trong khu vực
Xây dựng được nhiều công trình kiến trúc lớn.
Sự suy yếu
Từ thế kỷ XIII, Campuchia bắt đầu suy yếu, bị Vương quốc Thái tấn công =>bỏ kinh đô chạy về Phnômpênh
Năm 1863 bị người Pháp xâm chiếm

I. Vương quốc Camphuchia
3. Văn hóa
Chữ viết:
TK VII sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn Độ
13
Chữ Khơme.
I. Vương quốc Camphuchia
3. Văn hóa
Chữ viết: sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn Độ
Văn học: văn học dân gian và văn học viết rất phát triển: truyện thần thoại, truyện trạng, truyện cười…
Kiến trúc: gắn chặt với tôn giáo
Trước thế kỉ XII tiếp thu Hinđu giáo, xây Ăng-co-vát
Toàn cảnh Ăng-co-vát (TK XII)
Hồ nước
Tường.
thành
Ăng- co -vat
Tháp trung tâm
Tháp nhỏ
Hình tượng nữ thần Visnu
I. Vương quốc Camphuchia
3. Văn hóa
Chữ viết: sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn Độ
Văn học: văn học dân gian và văn học viết rất phát triển: truyện thần thoại, truyện trạng, truyện cười…
Kiến trúc: gắn chặt với tôn giáo
Trước thế kỉ XII tiếp thu Hinđu giáo, xây Ăng-co-vát
Từ thế kỉ XII theo Phật giáo Đại thừa xây Ăng-co-thom.
Ăng co Thom

Đền Bayon
I. Vương quốc Camphuchia
3. Văn hóa
Chữ viết: sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn Độ
Văn học: văn học dân gian và văn học viết rất phát triển: truyện thần thoại, truyện trạng, truyện cười…
Kiến trúc: gắn chặt với tôn giáo
Trước thế kỉ XII tiếp thu Hinđu giáo, xây Ăng-co-vát
Từ thế kỉ XII theo Phật giáo Đại thừa xây Ăng-co-thom.
Vương quốc Lào
1. Sự hình thành
II. Vương quốc Lào
II. Vương quốc Lào
1. Sự hình thành
Điều kiện tự nhiên: Gắn liền với sông Mê- kông

Dân cư:
Cư dân cổ là người Lào Thơng
Thế kỉ XIII nhóm người nói tiếng Thái di cư đến sống hòa hợp với người Lào Thơng gọi là Lào Lùm

Năm 1353 Pha Ngừm thống nhất các Mường Lào, đặt tên nước là Lan Xang (Triệu voi)
I. Vương quốc Lào
2. Sự phát triển
HOẠT ĐỘNG
NHÓM
Nhóm 1
Giai đoạn nào Lào phát triển thịnh đạt nhất ?
Nhóm 2
Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt là gì?
I. Vương quốc Lào
2. Sự phát triển
Thời kì phát triển thịnh đạt nhất :
Thế kỷ XV- XVII, dưới triều vua Xu-li-nha Vông-xa
Biểu hiện:
Chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị;
Xây dựng quân đội do Vua chỉ huy;
Buôn bán với cả người châu Âu;
Giữ quan hệ hòa hiếu với Campuchia và Đại Việt, chống quân xâm lược Mi-an-ma
Sự suy yếu
Đến thế kỷ XVIII, Lào suy yếu trở thành một tỉnh của Xiêm, sau trở thành thuộc địa của Pháp năm 1893.
II. Vương quốc Lào
3. Văn hóa
Đời sống văn hóa:
Kiến trúc:
Thích ca nhạc, ưa múa hát, sống cởi mở
Chữ viết:
TK VII sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở chữ Campuchia và Mianma
Thế kỉ XIII tiếp thu Phật giáo Tiểu thừa, xây dựng tháp Thạt Luổng
28
Thạt Luổng
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO
TIÊU BIỂU
THẠT LUỔNG
Tượng phật nằm
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO
TIÊU BIỂU
NHẬN XÉT CHUNG

Cam-pu-chia và Lào là hai quốc gia có một truyền thống lịch sử lâu đời .
Đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ. Song tiếp thu có chọn lọc, xây dựng được nền văn hoá riêng đậm đà bản sắc dân tộc
VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO
B.Thế kỷ thứ VI
A.Hoà hiếu
VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO
Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của Vương quốc Lào và CaLmpuchia theo nội dung sau :
BÀI TẬP VỀ NHÀ:Lập bảng niên biểu các giai đoạn phát triển của Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào theo nội dung sau:
VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO
VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO
BÀI HỌC KẾT THÚC XIN
BÀI HỌC KẾT THÚC
XIN KÍNH CHÀO THẦY, CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH

 
Gửi ý kiến