Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. What do you do in your free time?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ngô thị thu huệ
Ngày gửi: 08h:09' 22-01-2019
Dung lượng: 25.7 MB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người
Welcome to
our class 5
Mai Dang Chon Primary School
I. Warm up
“Free time” song
ride a bike
play chess
watch TV
search the Internet
clean the house
do karate
Guess What’s Behind the Box
Next Slide
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
Remove
II. NEW LESSON
Monday, February 5th 2018
Unit 13: What do you do in your free time?
Lesson 2 (1,2,3)
Vocabulary
survey
(bài khảo sát)
watch cartoons
(xem hoạt hình)
go shopping
(đi mua sắm)
go fishing
(đi câu cá)
Vocabulary
go swimming
(đi bơi)
go skating
(đi trượt pa-tin)
go camping
(đi cắm trại)
work in the garden
(làm việc ở vườn)
Game
“Hot Seat”
1.Look, listen and repeat:
Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey?
Sure.
I watch cartoons on TV.
What do you do in your free time?
She goes shopping.
Ok, watching cartoons. How about your mother? What does she do in her free time?
You’re welcome.
Ok. Thank you very much.
2. Point and say:
What does your______
do in free time?
goes fishing
He _____________.
father
2. Point and say:
father/ go fishing
his
What does your______ do in free time?
mother
2. Point and say:
mother/ go swimming
her
She _____________.
goes swimming
brother/go skating
What does your brother do
in his free time?
He goes skating.
sister/go camping
What does your sister do
in her free time?
She goes camping.
3. Let’s talk:
Exercise 1: Look, read and match
Exercise 2: Fill in the blank with one word
Monday, February 5th 2018
Unit 13: What do you do in your free time?
Lesson 2 (4,5,6)
4. Listen and circle a, b or c.
1
2
3
4
5
6
Lucky number
Review the lesson.
Prepare for the new lesson.
Good bye! See you again!
Thank you very much
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓