Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. What does he look like?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: baigiang.violet.vn
Người gửi: Vũ Hải Phong
Ngày gửi: 10h:35' 14-03-2022
Dung lượng: 26.1 MB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
Lesson 3
Unit 14
What does he look like?
REVIEW
What does she / he look like?
She / He ____________.
old
young
tall
short
slim
Who`s ________?
_______ is _____ than ______.
older
younger
stronger
bigger
taller
shorter
Tony is _____ than his father.
Shorter
Taller
Bigger
Tronger
My mother’s thirty-three years old. She’s ___________ than my father.
younger
slimmer
older
stronger
My sister’s slim. She’s _____ than my mother.
slimmer
taller
shorter
limmer
I’m not very tall, but I’m taller than my ______.
sister
mother
friend
brother
A: ___ does your father look like?
B: He’s tall and strong.
What
Who
How
When
A: What does your ____ look like?
B: She’s small and short.
mother
brother
grandfather
father
My sister is shorter _____ me.
than
them
then
the
The mother is shorter
than the father.
Who’s shorter?
Who’s that man?
How old is your mother?
What does your father look like?
PHONICS
1. Listen and repeat.
1. My brother is ___________.
a. thin  b. there
2. My sister is ___________.
a. There b. three 
3. ___________ books are on the table.
a. Their  b. The
4. Their books are ___________.
a. Thin b. thick 
2. Listen and circle.
PRACTISE
3. Let`s chant
______________________.
______________________. ______________________. ______________________. ______________________.
4. Read and write
Dear Jane,
My name`s Marie. I`m nine years old and I live in Can Tho. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father`s 34 years old. He`s a teacher, and he`s tall and slim. My mother`s 31 years old. She`s a doctor. I think she`s very beautiful! My brother and I are pupils at Hoa Sen Primary School. I`m older than my brother but he`s taller than me.
Best wishes, Marie.
1. What does Marie`s father do?
2. What does her father look like?
3. What does her mother look like?
4. Who is younger, Marie or her brother?
5. Who is shorter, Marie or her brother?
He is a teacher  
He is tall and slim  
Her mother is beautiful 
Her brother is younger
Marie is shorter
5. Write
Dear,
My name`s ____________. I`m ________ years old.
There are ____________ people in my family.
My father`s ____________.
My mother`s ____________.
Best wishes.
 
Gửi ý kiến