Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 1. What's your address?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: que minh thanh
Ngày gửi: 15h:00' 21-10-2018
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
welcome to class 5d
Tan Son Primary School
Teacher: VI HONG VAN
Warm - up
Wednesday, October 17th 2018
GUESSING GAME
Unit 5:What’ s your address
Lesson 1 : (Part 1, 2, 3)
Wednesday, October 17th 2018
1. Look, listen and repeat
Mai :Hi, Nam! Nice to see you again.
Nam: Hi, Mai. Nice to see you, too. Mai, this is Trung. He’s a new pupil in ourclass.
1
2
Mai : Hello, Trung. Nice to meet you.
Trung: Nice to meet you, too.
3
Mai : Where are you from, Trung?
Trung : I’m from Da Nang. But now I live withmy grandparents in Ha Noi.
4
Mai : What’s your address in Ha Noi?
Trung : It’s 81, Tran Hung Dao Street. Where do you live?
Mai : I live in Flat 18 on the second floor ofHa Noi Tower.
2. Point and say
3. Let’ s talk
4. Listen and complete
Linda: …………., High Srteet
Tony: ………….., Green Lane
Peter: 765 ………….…………….
Tom : …………………………… of City Tower
208
321
 White Street
 the second floor
5. Read and complete
Trung is a new pupil in Class 5B. He is (1)…………..  Da Nang. Now he (2)….......  with his grandparents in Ha Noi. His (3)………….  is 81, Tran Hung Dao (4)……….. , Hoan Kiem District.
from
lives
address
street
6. Let’ s sing
The wheels on the bus
The wheels on the bus
The wheels on the bus go round and round,
Round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round all day long.
 
The bells on the bus go ding, ding, ding,
Ding, ding, ding, ding, ding, ding.
The bells on the bus go ding, ding, ding all day long.
 
The wheels on the bus go round and round,
Round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round
All day long, all day long, all day long.
No_avatar

cũng đúng

 
Gửi ý kiến