Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. What would you like to be in the future?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Thị Nghiêng
Ngày gửi: 07h:31' 10-03-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 388
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
KIM’S GAME
KIM’S GAME
UNIT 15: What would you like to be in the future?
Lesson 2: Part 1, 2, 3
:Unit 15 What would you like to be in the future?
Lesson 2: Part 1, 2, 3 - P 32
1. Vocabulary
- Look after patients:
Chăm sóc bệnh nhân
- Write stories for children:
Viết truyện cho thiếu nhi
- Look after:
Friday, March 10th 2017
Chăm sóc
:Unit 15 What would you like to be in the future?
Lesson 2: Part 1, 2, 3 - P 32
1. Vocabulary
- Look after patients:
Chăm sóc bệnh nhân
- Write stories for children:
Viết truyện cho thiếu nhi
- Look after:
Friday, March 10th 2017
Chăm sóc
- Design buildings:
Thiết kế các tòa nhà
Matching
Nurse A. design buildings
Writer B. fly a plane
Pilot C. look after patients
Footballer player D. write stories for children
Architect F. play football
Who are they?
What are they talking about?
:Unit 15 What would you like to be in the future?
Lesson 2: Part 1, 2, 3 - P 32
1. Vocabulary
- Look after patients:
Chăm sóc bệnh nhân
- Write stories for children:
Viết truyện cho thiếu nhi
- Look after:
Friday, March 10th 2017
Chăm sóc
- Design buildings:
Thiết kế các tòa nhà
2. Model sentences
A: Why would you like to be a writer?
a pilot?
Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?
B: Because I’d like to write stories for children.
fly a plane.
Bởi vì tôi muốn viết truyện cho thiếu nhi.
Point and say
a nurse/ look after patients
a write/ write stories for children
a pilot/ fly a plane
an architect/ design building
A: Why would you like to be ………………?
B: Because I’d like to …………………………….
Let’s talk
A: What would you like to be in the future?
B: I’d like to be a/ an ………………
A: Why would you like a/an ……………………
B: Because I’d like to ……………………GUESSING GAME
Play football
Sing songs
Teach children
Grow vegetables
Fly a plane
Write stories for children
Drive a taxi
Design building
Look after patients
Homework
Ôn lại các từ vựng và luyện nói theo mẫu

Chuẩn bị Lesson 3.
:Unit 15 What would you like to be in the future?
Lesson 2: Part 1, 2, 3 - P 32
1. Vocabulary
- Look after patients:
Chăm sóc bệnh nhân
- Write stories for children:
Viết truyện cho thiếu nhi
- Look after:
Friday, March 10th 2017
Chăm sóc
- Design buildings:
Thiết kế các tòa nhà
2. Model sentences
A: Why would you like to be a writer?
a pilot?
Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?
B: Because I’d like to write stories for children.
fly a plane.
Bởi vì tôi muốn viết truyện cho thiếu nhi.
Thank you for
your attendance!
 
Gửi ý kiến