Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 15. When is children s day?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Như Quỳnh
Ngày gửi: 12h:45' 17-02-2022
Dung lượng: 18.7 MB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 0 người
Unit 15
When’s Children’s Day?
1. Look, listen and repeat.
When’s Children’s Day?
It’s on the first of June.
festival
lễ hội
New Year
Children’s Day
Teacher’s Day
Christmas
Children’s Day
Teacher’s Day
New Year
Christmas
1
2
3
4
When’s _______?
It’s on the _________.
b
c
d
a
1
2
3
a
a
a
b
b
b
c
c
c
1. When is Christmas?
It’s on _________________________.
2. When is Teacher’s Day?
It’s on _________________________.
3. When is Children’s Day?
It’s on _________________________.
the twentieth of November
the twenty-fifth of December
the first of June
4. Look and write.
What do you do at Tet?
I wear Ao Dai.
make banh chung
decorate the house
watch firework displays
visit grandparents
make banh chung
1
2
3
decorate the house
watch firework displays
visit grandparents
4
What do you do at Tet?
I ____________.
a
b
c
d
make banh chung
decorate the house
watch firework displays
visit grandparents
3. Let’s talk.
When is__________?
It’s on the ______.
What do you do at/on ______?
I ________.
4. Listen and circle.
1. Phong _________________.
a. buy flowers b. decorates the house
2. His parents _____________.
a. go shopping b. make banh chung
3. His sister _______________.
a. wears new clothes b. gets lucky money
4. Phong and his sister ______.
a. watch firework displays b. visit teachers
What do they do at Tet?
5. Look and write.
go shopping.
decorate the house.
make banh chung.
visit their grandparents.
1. Listen and repeat.
She wears new clothes at Tet.
Close the door, please.
My mother buys lots of flowers for Tet.
I clean the floor in the afternoon.
2. Listen and write. Then say aloud.
1. We give our teachers lots of _______ on Teacher’s Day.
2. _____________ the door, please.
3. The _________ are beautiful.
She’s cleaning the ________ now.
flowers
Close
clothes
floor
4. Read and complete.
1. It’s ______ soon.
2. Mai’s family go to the market and buy many __________.
3. They decorate ___________ and make _____________.
4. They watch ___________________________________.
5. They visit _______________, _________ and ________.
Tet
flowers
their house
banh chung
the firewwork displays
their grandparents
teachers
friends
5. Write about your Tet.
Before Tet, I ___________________________
_____________________________________

During Tet, I ___________________________
_____________________________________
go shopping and decorate my
house.
get lucky money and visit my
grandparents, uncle and friends.
1.festival: lễ hội
2.Tet: tết
3.New Year: năm mới
4.Children’s Day: quốc tế thiếu nhi
5.Teacher’s Day: ngày nhà giáo
6.Christmas
7.wear: mặc
8.decorate: trang trí
9.lucky money: tiền lì xì
10.banh chung
11.firework display: pháo hoa
12.grandparents: ông bà.
- When is New Year?: Khi nào là năm mới?
- It’s on the first of January: Đó là vào ngày 1 tháng 1.
- What do you do at Tet?: Bạn làm gì vào ngày Tết?
- I decorate the house: Mình trang trí nhà.
Vocabulary
Structures
 
Gửi ý kiến