Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 16. Where's the post office?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Anh
Ngày gửi: 07h:54' 27-02-2022
Dung lượng: 74.9 MB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 0 người
Lesson 1
WHERE’S THE POST OFFICE?
Unit 16
VOCABULARY
Vocabulary
Vocabulary
Vocabulary
Vocabulary
Vocabulary
Vocabulary
Vocabulary
Vocabulary
Vocabulary
museum
post office
bus stop
supermarket
market
pharmacy
theatre
cinema
stadium
left
right
pharmacy
Super
market
Pharmacy
bakery
Rainway station
Bus stop
stadium
museum
market
cinema
theatre
Post office
museum
Post office
museum
cinema
market
theatre
Vocabulary
Near
Opposite
Between
Over there
Next to
On the corner
At the end
/nɪr/
/ˈɑːpəzɪt/
/bɪˈtwiːn/
/ˌəʊvər ˈðer/
/ˈnekst tu/
/ɒn ðə kɔːrnər əv/
/ ət ði end əv/
: Ở gần
: Đối diện
: Ở giữa
: Ở đằng kia
: Bên cạnh
: Ở góc
: Ở cuối
between
Look and say
over there
Look and say
At the end
start
Look and say
opposite
Look and say
next to
Look and say
On the corner
Look and say
near
Look and say
Turn left
Turn right
Go straight
/tɜːrn left/
/tɜːrn raɪt/
/ɡəʊ streɪt/
: Rẽ trái
: Rẽ phải
: Đi thẳng
Go along
/ɡəʊ əˈlɔːŋ/
: Đi dọc theo
Go ahead
/ɡəʊ əˈhed/
: Đi về phía trước
Vocabulary
Turn right
Go ahead
Go along
Đi về phía trước
Rẽ trái
Rẽ phải
Go straight
Đi dọc theo
Turn left
Đi thẳng
Read and match
GRAMMAR
1. Look, listen and repeat.
Go straight ahead. It`s at the end of the street.
Excuse me, where`s the park, please?
Thank you.
Excuse me, where`s the toilet, please?
Thanks a lot.
It`s over there, near the lake.
You`re welcome.
Thank you.
1. Look, listen and repeat.
Excuse me, is the museum near here?
Excuse me, where`s the post office?
Turn right. It`s between the supermarket and the cinema.
You`re welcome.
No, it isn`t. Turn left. It`s on the corner of the street, next to the theatre.
Thanks a lot.
Thank you.
Excuse me, where`s the bus stop?
It`s next to the stadium.
2. Point and say.
Excuse me, where`s the ____________?
It`s _______ ___________.
 next to
the stadium
the bus stop
Excuse me, where`s the bus stop?
It`s next to the stadium.
2. Point and say.
Excuse me, where`s the ____________?
It`s ________ ______________________.
between
cinema and supermarket
theatre
Excuse me, where`s the bus stop?
It`s next to the stadium.
2. Point and say.
Excuse me, where`s the ____________?
It`s _________ ___________.
opposite
market
pharmacy
Excuse me, where`s the bus stop?
It`s next to the stadium.
2. Point and say.
Excuse me, where`s the ____________?
It`s _______________ _________.
on the corner of
the street
museum
3. Let’s talk.
Where`s the _____?
It`s next to/opposite  _____.
It`s between _____and  _____.
It`s on the corner of  _____.
Turn right/left  _____.
4. Listen and tick.
1. The theatre is _____________ the stadium.
2. The cinema is  __________ the theatre and the supermarket.
3. The stadium is  ___________ of the street.
4. Bus stop 1 is  _____________ Bus stop 2.
5. The post office is  __________ Bus stop 1.
5. Look, read and complete.
opposite
between
on the corner
opposite
next to
opposite
between
on the corner
opposite
next to
ĐUA TÊN LỬA
Next
Next
Excuse me, where`s the post office?
It`s opposite the pharmacy.
Xem đáp án
Back
Excuse me, _________________?
It`s at the end of Pear Street
Where`s the theatre?
Xem đáp án
Back
Excuse me, where`s the hospital?
It`s between the railway station and the stadium.
Xem đáp án
Back
It’s next to the theatre.
Xem đáp án
Back
Excuse me, where`s the cinema?
Excuse me
Xem đáp án
Back
______, where`s the supermarket?
It’s on the corner of the street.
the museum
Xem đáp án
Back
Excuse me, where`s the ______?
The museum is near the bus stop.
over
Xem đáp án
Back
Excuse me, where`s the market?
It’s _____ there.
6. Let’s sing.
 
Gửi ý kiến