Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 16. Where's the post office?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Anh
Ngày gửi: 08h:01' 27-02-2022
Dung lượng: 29.2 MB
Số lượt tải: 410
Số lượt thích: 0 người
Lesson 3
WHERE’S THE POST OFFICE?
Unit 16
RING THE GOLDEN BELL
PLAY
Answer
Where’s the ____?

Question 1
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pharmacy
Answer
It’s _____ the cinema.


Question 2
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
opposite
Answer
Where’s the post office?


Question 3
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
It’s next to the bus stop
Answer
______?
The theatre is near the museum.
Question 4
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Where is the theatre?
Answer


Where’s the stadium?
It’s is ____ the post office and bus stop.


Question 5
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
between
Answer
How can I get to the theatre?

Question 6
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
You can walk.
Answer
How can I get to the market?

Question 7
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
You can take a bus
Answer
How can I get to Cat Ba Island?

Question 8
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
You can take a boat
Answer

____ Da Nang?
You can go by plane.

Question 9
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
How can I get to
Answer
____ Ho Chi Minh city?
They can take a coach.
Question 10
Ring The Golden Bell
Next
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
How can they get to
Rung chuông
Pronunciation
1. Listen and repeat.
2. Listen and circle a or b.
1. Where`s the cinema?
a. It`s opposite the museum.
b. It`s opposite the library.
a. It`s on the corner of the street.
b. It`s at the end of the street.
a. It`s next to the supermarket.
b. It`s next to the stadium.
2. Where`s the restaurant?
3. Where`s the park?
Practise
3. Let’s chant.
Vocabulary
Stop
On the left/right
fence
Get off
: Điểm dừng
: ở bên trái/phải
: Hàng rào
: Xuống
4.1. Label the places.
Dear Linda,
I`m happy you`re going to visit me. You can take bus Number 12 at West Street and get off at the fifth stop. Then walk along the street for five minutes. You will see Pear Street at the end of the street. Turn left and you will see a pharmacy on the left. My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
See you!
Tony
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
pharmacy 
bus stop 
Pear Street 
Tony`s house
4.2. Answer the questions. 
Dear Linda,
I`m happy you`re going to visit me. You can take bus Number 12 at West Street and get off at the fifth stop. Then walk along the street for five minutes. You will see Pear Street at the end of the street. Turn left and you will see a pharmacy on the left. My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
See you!
Tony
1. What bus should Linda take?
She should take bus Number 12. 
2. Where should she get off the bus?
She should get off at the fifth stop. 
3. What`s the name of the road at the end of the street?
It`s Pear Street. 
4. What`s opposite Tony`s house?
A pharmacy is opposite his house. 
5. Write the directions.
A: Where`s the park?
B: You are here, at Lemon Street. Go _____________________
________________________
________________________
___________________________.
straight ahead.
Turn right at Orange Street.
The park is on the corner of
Orange Street and Apple Street.
1
5. Write the directions.
A: Where`s the pharmacy?
B: Go ______________________
___________________________
___________________________
___________________________.
straight ahead.
Turn right at Pear Street.
The pharmacy is on the corner of
Pear Street and Apple Street.
2
5. Write the directions.
A: Where`s the pharmacy?
B: Go ______________________
___________________________
___________________________
___________________________.
straight ahead.
Turn right at Pear Street.
The pharmacy is opposite the
cinema.
2
6. Project
 
Gửi ý kiến