Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Where were you yesterday?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thắm
Ngày gửi: 10h:42' 06-12-2019
Dung lượng: 10.4 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Subjects /ˈsʌb.dʒekts/
Maths /mæθs/
Science /saɪən t  s/
IT /ˌaɪˈtiː/
Vienamese /ˌvjet.nəˈmiːz/
Art /ɑːt/
Music /ˈmjuː.zɪk/
English
/ˈɪŋ.glɪʃ/
P.E /ˌpiːˈiː/
ENGLISH
PE.
MATH
MUSIC
ART
SCIENCE
IT
VIETNAMESE
What subjects do you have today?
I have Maths.
What subjects do you have today?
I have science.
What subjects do you have today?
I have IT.
What subjects do you have today?
I have Vietnamese.
What subjects do you have today?
I have art.
What subjects do you have today?
I have music.
What subjects do you have today?
I have English.
What subjects do you have today?
I have P.E.I
We
They
You
Mary and John

She
He
It
Mary
have
has
I …………… Maths.
Have or has
have
She …………….. science.
Have or has
has
They ……………… IT.
Have or has
have
He ………… Vietnamese.
Have or has
has
John …………… art.
Have or has
has
Jenny and Mark …….. music.
Have or has
have
I ……………… English.
Have or has
have
We …………… P.E.
Have or has
have
GAME: SUBJECTS DOMINO
Each person will get seven cards. The last card is on the table. A person will lay a card on the table. The other will picks from the piles if he have a domino that corresponds to the one on the layout. The player has to pass if no more dominoes are left in the pile.
Monday
Science
Vienamese, English
Tuesday
has Maths
IT, Music
Friday
have Science
Maths, Art
1._________
2._________
4._________
3._________
5._________
6._________
8._________
7._________
Subject: môn học
What subjects do you have today? Hôm nay bạn có môn
học gì
I have English: Tôi có môn Tiếng Anh.
1._________
2._________
4._________
3._________
5._________
6._________
8._________
7._________
Subject: môn học
English
Maths
Science
IT
Vietnamese
Art
Music
P.E
What subjects do you have today? Hôm nay bạn có môn
học gì
I have English: Tôi có môn Tiếng Anh.
Workbook
English
Science
IT
Vietnamese
Art
Music

 
Gửi ý kiến