Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Which country is it

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh
Người gửi: Phan Thị Thảo Nhi
Ngày gửi: 17h:04' 02-01-2019
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Which country is it?
Beijing
Jackie Chan
‘ni hao’
dumplings
1.3 billion
Red and yellow
1. Flag colors
2. Population
3. Food
4. “Hello”
5. Capital city
6. People
Which country is it?
206 million
‘ola’


barbecue
3. Food


Statue of
Christ
5. Famous place


Neymar
6. People
4. “Hello”
2. Population
Green, blue and yellow
1. Flag colors
Which country is it?


sombrerotacos
Green, white and red
112 million
‘ola’


Carlos Slim
6. People
5. Clothes
1. Flag colors
4. “Hello”
2. Population
3. Food
Which country is it?


kangaroo


Ayers Rock
Red, white and blue
22 million
‘Good day’
Canberra
6. Famous place
3. Animal
5. Capital city
4. “Hello”
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?


Fast foodFord

Mount
RushmoreObama
Red, white and blue
315 million
6. People
5. Famous place
4. cars
3. Food
1. Flag colors
2. Population
Which country is it?
Black,red and gold


euro


sausages


beer
BerlinHitler
6. People
5. Capital city
3. Food
4. drink
2. money
1. Flag colors
Which country is it?
Skoda


6. Car
Red, white and blue
140 million

Vodka
‘Privet’
Moscow
5. Capital city
3. Drink
4. “Hello”
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
green, white and red
60 millionpizza


football
Rome


Leonardo
Da Vinci
3. Food
6. People
5. Capital city
4. Sport
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
Seoul
Red, black, white and blue
49 million


Dog soup
‘anneong hasseyo’hambok
6. Clothes
3. Food
5. Capital city
4. “Hello”
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
Red, white and blue
17 milliontulips

Amsterdam


Van Gogh
3. Flowers
4. Map
6. People
5. Capital city
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?

Curry
and rice
3. Food
Orange, white and green
1.2 billion

Taj
Mahal
New Delhi


Gandhi
4. Famous place
6. People
5. Capital city
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
Red, white and blue
66 million
Bread,
wine
and cheese
‘bonjour’
Paris


Eiffel
Tower
5. Capital city
6. Famous place
3. Food
4. “Hello”
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
Red and white
128 million


sushi
‘konnichiwa’
Tokyo


Hello
Kitty
4. “Hello”
6. People
5. Capital city
3. Food
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
Red and gold
47 million


Bullfighting
‘ola’
Madrid


Picasso
3. Sport
5. Capital city
6. People
4. “Hello”
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
White and blue
11 million


moussaka
‘ya su’
Athens


Pathenon
3. Food
4. “Hello”
6. Famous place
2. Population
1. Flag colors
5. Capital city
Which country is it?


Cleopatra
6. People
Red, white and black
84 million


River
Nile

The
Pyramids
Cairo
4. Famous place
1. Flag colors
2. Population
3. Geography
5. Capital city
Which country is it?
Red and white
34 million


Maple
syrup

Ottawa

Justin
Bieber
6. People
4. Map
3. Food
5. Capital city
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
Red, white and blue
4 million


lamb

Wellington

sheep
4. Map
6. Animals
1. Flag colors
2. Population
5. Capital city
3. Food
Which country is it?
Red and white
8 million


chocolate

Berne
4. Map


Pocket
knife
6. Make
3. Food
5. Capital city
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?

Harry
Potter
6. People
Red and white
55 million

Fish
and
chips


Stonehenge
London
4. Famous place
5. Capital city
2. Population
3. Food
1. Flag colors
Which country is it?

White and blue
42 million
‘ola’
Buenos AiresMessi
3. Map
5. Capital city
4. “Hello”
6. People
2. Population
1. Flag colors
Which country is it?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Flag colors
2. Population
3. Food
4. “Hello”
5. Capital city
6. People
Which country is it?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Gửi ý kiến