Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. Wonders of the world

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyệt Nga
Ngày gửi: 15h:07' 13-04-2017
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 241
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS


Good morning EverybodyWriting the past and past participle form

Infinitive Past Past participle

1-present

2-know

3-show

4-begin

5-be(am/ is/ are)* Writing the past and past participle form

Infinitive Past Past participle

1-present presented presented

2-live lived lived

3-show showed showed/ shown

4-visit visited visited

5-be(am/ is/ are) was/ were been
The great wall of china
Eiffel Tower – 324 m - Paris
Statue of Liberty
Mount Everest(8850m)


Unit 14
WONDERS OF THE WORLD
Language Focus
When was Sydney Opera House completed ?
It was completed in 1973.
Past Simple
Passive form
Completed / 1973
S + was/ were + V3 / V-ed + … .
1. Passive voice (review)
Sydney Opera House was completed
in 1973.
REMEMBER:
was
were
+ V3,Ved
Completed / 1973
Example:
S +
Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box.
construct
reach
present
complete
design
a. Sydney Opera House …………….…… in 1973.
b. The first and longest section of the Great Wall of
China ............................. between 221 and 204 BC
c. The Eiffel Tower .........................by the French civil
engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris
World’s Fair of 1889.
d. The Statue of Liberty ........................... to the United States by France in 1876.
e. The summit of Mount Everest ........................by two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953.
was
d
was
ed
was
ed
was
ed
was
ed
Do you know My Son, Nga?
He said he was a plumber
- Nhi asked Nga if she knew My Son
Nhi asked Nga whether she knew
My Son
reported Verbs
past simple
present
present
DIRECT SPEECH
INDIRECT SPEECH
I’m a plumber
Yesterday, Nga and Nhi talked about My Son,
one of the World Cultural Heritages of Viet Nam. Report the questions Nhi asked Nga..
REMEMBER:
If
Whether
S + asked + O +
+ S +V2, Ved+ O
Example:
“Do you know My Son ,Nga?”
Nhi asked Nga if she knew My Son.
Or: Nhi asked Nga whether she knew My Son.
World Cultural Heritages My Son - 1999
b. Is it far from Ha Noi?
Nhi asked Nga whether/ if it was far from Ha Noi.
c. Is My Son in Quang Nam Province?
Nhi asked Nga whether My Son was in Quang Nam
Province.
d. Do many people live at My Son?
Nhi asked Nga whether/ if many people lived at My Son.
e. Do many tourists visit My Son every year?
Nhi asked Nga whether/ if many tourists visited My Son every year.
f. Do you want to visit My Son one day?
Nhi asked Nga whether/ if she wanted to visit My Son one day.
Report the questions Nhi asked Nga
- Review passive form, indirect
questions with if and whether
- Do the exercises again
- Prepare Unit 15 : Computers
Homework
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
 
Gửi ý kiến