Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14. Wonders of the world

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạc Tư Khoa
Ngày gửi: 22h:41' 21-03-2019
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
THUONG THOI HAU A SECONDARY SCHOOL
ENGLISH 8
Matching
1. Hanging Gardens of Babylon
5. Statue of Zeus
4. Pyramid of Cheops
6. Great Wall of China
2. Taj Mahal
3. Angkor Wat
A
Matching
1. Hanging Gardens of Babylon
5. Statue of Zeus
4. Pyramid of Cheops
6. Great Wall of China
2. Taj Mahal
3. Angkor Wat
B
Matching
1. Hanging Gardens of Babylon
5. Statue of Zeus
4. Pyramid of Cheops
6. Great Wall of China
2. Taj Mahal
3. Angkor Wat
C
Matching
1. Hanging Gardens of Babylon
5. Statue of Zeus
4. Pyramid of Cheops
6. Great Wall of China
2. Taj Mahal
3. Angkor Wat
D
Matching
1. Hanging Gardens of Babylon
5. Statue of Zeus
4. Pyramid of Cheops
6. Great Wall of China
2. Taj Mahal
3. Angkor Wat
E
Matching
1. Hanging Gardens of Babylon
5. Statue of Zeus
4. Pyramid of Cheops
6. Great Wall of China
2. Taj Mahal
3. Angkor Wat
F
Matching
A
B
C
D
E
F
1.Hanging Gardens of Babylon
5. Statue of Zeus
4. Pyramid of Cheops
6. Great Wall of China
2. Taj Mahal
3. Angkor Wat
Tuesday, March 23rd, 2016
Lesson 3: Read
I. Vocabulary:
Unit 14: WONDERS OF THE WORLD
Tuesday, March 19th, 2011.
Lesson 3: Read
I. Vocabulary:
Unit 14: WONDERS OF THE WORLD
- (to) compile:
biên soạn, tập hợp
- (to) claim:
tuyên bố
tôn thờ, sùng bái
- (a) God:
Thần, Chúa, Trời
- religious (adj):
(thuộc) tôn giáo
- (to) honor:
- royal (adj):
hoàng tộc, hoàng gia
Matching
compile
claim
honor
God
religious
royal

Tôn thờ
Tuyên bố
Thần, Chúa, Trời
Biên soạn, tập hợp
e) Hoàng tộc
f) (thuộc) tôn giáo
II. True or False:
III. Read the text
Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops. The Pyramid is the only wonder you can see today.
Many people claim that there were other wonders, which the ancient Greeks knew nothing about. These include the Great Wall of China, the Taj Mahal in India and Angkor in Cambodia.
Angkor Wat should really be known as a wonder because it is the largest temple in the world. The temple was built around the year 1100 to honor a Hindu God, but over the next three centuries it because a Buddhist religious center. The area surrounding the temple, Angkor Thom, used to be the royal capital city.
In the early 15th century, the Khmer rulers moved to Phnom Penh and Angkor was quite. It now is a famous tourist attraction.Angkor Wat
Checking T/F
F
F
T
T
F
T
Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thoungt were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Piramid of Cheops. The pyramid is the only wonder you can see today.
Many people claim that there were othe wonder, which the ancient Greeks knew nothing about. These include the Great Wall of China, the Taj Mahal in India and Angkor in Cambodia.
Angkor Wat should really be known as a wonder because it is the largest temple in the world. The temple was built around the year 1100 to honor a Hindu God, but over the next three centuries it because a Buddhist religious center. The area surrounding the temple, Angkor Thom, used to be the royal capital city.
In the early 15th century, the Khmer rulers moved to Phnom Penh and Angkor was quite. It now is a famous tourist attraction.
can`t
can
A Greece
An Egyptian
Phnom Penh
Angkor Wat
a-The only surviving wonder on Antipater`s list is..
A-the Great Wall of China
B-the Statue of Zeus
C-the Pyramid of Cheops
D-Angkor Wat
b-Angkor Wat was originally built for..
A-Hindus C-Kings
B-Buddhists D-the citizens of Phnom Penh
c-Angkor Wat .......
A-was a small temple
B-is one of the seven wonders of the world
C-is a Pyramid
D-was part of a royal Khmer city a long time ago
d-In the 1400s, the Khmer King........
A-built Angkor Wat
B-chose Phnom Penh as the new capital
C-turned Angkor Wat into a Buddhist center
D-moved the temple to Phnom Penh

IV. Read the text and complete the sentences
Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops. The pyramid is the only wonder you can see today.
Many people claim that there were other wonders, which the ancient Greeks knew nothing about. These include the Great Wall of China, the TajMahal in India and Angkor in Cambodia.
Angkor Wat should really be known as a wonder because it is the largest temple in the world. The temple was built around the year 1100 to honor a Hindu God, but over the next three centuries it because a Buddhist religious center. The area surrounding the temple, Angkor Thom, used to be the royal capital city.
In the early 15th century, the Khmer rulers moved to Phnom Penh and Angkor was quite. It now is a famous tourist attraction.

the Pyramid of Cheops
Hindus
was part of a royal Khmer city a long time ago
chose Phnom Penh as the new capital
V. Identification
Wonders of the world
Country
Hanging Gardens of Babylon
Statue of Zeus
Pyramid of Cheops
Great Wall
Taj Mahal
Angkor Wat
Iraq
Greece
Egypt
China
India
Cambodia
Learn by heart vocabulary.
Learn by heart six world’s wonders
- Prepare the lesson “Write” for the next period.
V. Homework:
 
Gửi ý kiến