Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14. Wonders of the world

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạc Tư Khoa
Ngày gửi: 22h:46' 21-03-2019
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
THUONG THOI HAU A SECONDARY SCHOOL
ENGLISH 8
Matching
buy
take
do
build
know
speak

done
taken
built
bought
e) spoken
f) known
Tuesday, March 26th, 2013
PASSIVE FORMS
Week: 30
Period: 110
What happened to him?
Tuesday, March 26th, 2013
I. Past simple tense:
PASSIVE FORMS
Week: 30
Period: 110
S
V3
O
S
V2
Be
O
* Form:
The man was beaten by the dog.
I
He
Danh từ số ít
She
It
Danh từ số nhiều
We
They
You
Was
Were
Tuesday, March 26th, 2013
I. Past simple tense:
PASSIVE FORMS
Week: 30
Period: 110
S
V3
O
S
V
Be
O
* Form:
II. Future simple tense:
The bike will be bought by me
Note: Ghi chú
Để chuyển một câu chủ động thành bị động, thực hiện 4 bước sau:
Bước 1: Xác định chủ từ (S), động từ (V), túc từ (O) của câu chủ động.
Bước 2: Chuyển tân ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của câu bị động.
Bước 3: Chuyển động từ của câu chủ động thành be + PP của câu bị động.
Bước 4: Chuyển chủ từ của câu chủ động thành by + tân ngữ của câu bị động. Bước này có thể được bỏ đi.
Matching
he
she
it
I
you
we
they

it
her
me
him
e) us
you
them
Tuesday, March 26th, 2013
I. Past simple tense:
PASSIVE FORMS
Week: 30
Period: 110
II. Future simple tense:
III. Practice: Turn these sentences into passive forms
1. They performed Christmas songs for people in town.
9. She will do her homework right now.
3. We will take the test tomorrow.
10. He separated the rice from the husk.
2. People built Angkor Wat for Hindus.
8. We repaired our desk during the weekend.
4. Ba invited Liz to the rice – cooking festival.
6. The boys made a fire by their camp.
5. I will visit Angkor War next month.
7. They will watch the football match next Sunday.
Learn by heart the forms.
Write 5 passive form sentences.
- Prepare the lesson “Revision” for the next period.
V. Homework:
 
Gửi ý kiến