Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. Wonders of the world

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Mai Hương
Ngày gửi: 10h:10' 02-06-2020
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 196
Số lượt thích: 0 người
It is a famous place in China. Some people say it can be seen from the moon.
It is the highest mountain in the world.
It is a famous statue in New York.
It is a famous place in Hue
It`s one of the World Heritages of Viet Nam.
It is a famous clock in London
It is a famous mount where the heads of four American presidents are carved into the rock.
CROSSWORD
1
2
3
4
5
6
7
G
R
E
A
T
W
A
L
L
H
A
L
O
N
G
B
A
Y
H
U
E
C
I
T
A
D
E
L
B
I
G
B
E
N
E
V
E
R
E
S
T
CROSSWORD
1
2
3
4
5
6
7
S
T
A
T
U
E
O
F
L
I
B
E
R
T
Y
M
O
U
N
T
R
U
S
H
M
O
R
E
Key :
WONDERS
Pyramid

Sydney Opera House
Stonehenge

I Getting stared
Match the name of these famous world landmarks to the correct pictures.
a
c
b
d
Stonehenge
The Pyramids
Sydney Opera House
Statue of Liberty
1 – c
2 – a
3 – b
4 – d
Question words before infinitive
She doesn’t know how to play it.
Form:
S + V +…Question words + to- infinitives
= She doesn’t know how she can play it.
how, what, where, when….
tell, show, ask, decide,
know, understand………
* Use question words + to- infinitives..
1. She/ told /me/ how / go/ there.
2. Linh/showed / Mai/ where / get / tickets.
3. I/ advised/ Nhi/ how/ go/ from Hue/ Hoi An.
4. Nga/ told /Na/ what / do / there during the visit.
* Use question words + to- infinitives..
1. She/ told /me/ how / go / there.
- She told me how to go there.
2. Linh/ showed/ Mai/where/get/tickets.
- Linh showed Mai where to get tickets.
3. I/advised/ Nhi/ how/go/ from Hue/ Hoi An.
- I advised Nhi how to go from Hue to Hoi An.
4. Nga/ told/Na/ what/ do/ there during the visit.
- Nga told Na what to do there during the visit.
2. Complete the summary. Use words from the dialogue.
Hoa, Nga and her cousin Nhi bored, so Nga that they play a (1) ............ 20 Questions.She the rules and then the girls to play. Nga of a (2)............ and she the others a (3)......... by saying that it
in (4)............. . Nhi out the place in (5).............. .Hoa it the (6)............... Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi (7)......... when she it (8).......... the Statue of Liberty.
game
place
clue
Vietnam
America
Golden
right
was
were
suggested
called
explained
started
thought
gave
wasn’t
found
was
thought
was
was
said
Lucky Number

Did Nga explain the rules of the guessing game?
Yes, she did.
What did Nga suggest when Nhi, Hoa, Nga were bored ?
Nga suggested that they play a game.
Lucky Number
What was the key of the guessing game ?
It was the Statue of Liberty.
Team A
CONGRATULATIONS !
Team B
CONGRATULATIONS !
Team A and Team B
CONGRATULATIONS !
Answer the questions
1. What did Nga suggest when Nhi, Hoa, Nga were bored ?
2. Did Nga explain the rules of the guessing game?
3. Who found out the key of the guessing game?
4. What was the key of the guessing game?
Nga suggested that they play a game.
Yes, she did.
Nhi found out the key.
It was the Statue of Liberty
Homework:
- Learn by heart the vocabulary and structure.
- Write the summary in your exercise notebooks .
- Prepare Unit 14 : Lesson 2 : Speak + Language focus 2 .
 
Gửi ý kiến