Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. Natural disaters

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Trần Nhật Tuấn
Ngày gửi: 09h:22' 06-03-2012
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
* Warm up : PELMANISM

EARTHQUAKE

TYPHOON

TORNADO

VOCANO
1
2
3
4
8
7
6
5
Tuesday, March 22nd 2011
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
LESSON 4: WRITE
- Behave (v) :


cư xử, ứng xử
- Shelter (n)= a place of safety


- All of a sudden: chỗ trú ngụ= suddenly


: bất ngờ, bỗng dưng

* New words:
PICTURE 1
Who is this ?
She`s playing with her dog, Skippy.
It`s Lan
Where is she ?


She`s outside / in the garden.What is she doing ?
Lan is outside playing with her dog , Skippy
How is the dog?
It looks strange. Perhaps it is scared
PICTURE 2
All of a sudden, the dog behaves strangely.
PICTURE 3
What`s on TV ?
The weather forecast
What does Lan`s mother say?
She tells Lan that she has just heard on TV that there is a typhoon coming .
Lan ran home and her mother tells her that there is a typhoon coming.
PICTURE 4
What are they doing ?
They are gathering and talking about the coming typhoon.

Mrs. Quyen gathers her family and asks them to find shelter in the house .
PICTURE 5
What`s the weather like now ?
It is very dark. It has strong wind and
heavy rain.
Suddenly, it becomes dark . The storm comes with strong wind and heavy rain.
PICTURE 6
What`s the weather like now ?
It`s fine.
How are they now?
They all are happy.
The storm finishes soon and everyone is glad.
III. WRITING :
Use the pictures and the cues in the box to write a story . You can make changes or add more details to the story by using the simple past tense .
It /day beautiful.
Sun / shine ; sky / blue ; weather / perfect.
Lan / outside / play / her dog / Skippy .
All of a sudden / dog / behave strangely .
She keep / run around / in circle .
Lan / run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do .
Lan’s mother – Mrs. Quyen / tell Lan / she / hear / on TV / there / be / typhoon coming .

Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the house .
Suddenly / sky / become / very dark .
Storm / come / with strong winds / heavy rain .
Mrs. Quyen / family / scared .
But / soon / storm / finish .
Everyone / glad .
What / clever / dog / Skippy ! She / save / Lan / from / catch / in typhoon .
* Suggest writing :
It was a beautiful day. The sun was shining, the sky was blue and the weather was perfect. Lan was outside playing with her dog, Skippy. All of a sudden, the dog began behaving strangely. She kept running around circles. Lan ran home with her dog to tell her mother what Skippy was doing. Lan`s mother, Mrs. Quyen told Lan that she heard on TV that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered her family and told them to find shelter in the house.
Suddenly, the sky became very dark. The storm came with strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen and her family were scared, but soon the storm finished and everyone was glad. What a clever dog skippy is! She saved Lan from being caught in the typhoon.

IV. AT HOME :

Collect their papers and correct
Get students to write another story. They can make changes or add more details to the story.
 
Gửi ý kiến