Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Life in the future

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:05' 09-01-2009
Dung lượng: 611.0 KB
Số lượt tải: 1258
Số lượt thích: 0 người
NGUYEN HOANG LINH
TRAN PHU SCHOOL
My lesson
Tran Phu High School
1. In which environment would you like to live?

2. What language would you like to study?

3. Where would you like to go picnic?

4. With what kind of people would you like to live?

Work in pair: Answer the following questions
Life in the futrure
Unit 8:
Lesson 5: Writing
I.Task 1
1. Vocabulary:
Under the threat of terrorism: trong sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố
Live in harmony [`hɑ:məni] (n): sống trong sự hài hòa
Live in a clean healthy environment
My main desire is……khát khao/ mong ước chính của tôi là……
Materialistic (adj) [mə,tiəriə`listik]: nặng nề về vật chất
Selfish (adj): ích kỷ
Violent (adj): bạo lực.
 Matching
2.Work in pairs:
Read and answer the questions
1. What are the student’s concerns about :
- world peace ?
- employment ?
- the environment ?
- the people ?
2. Are your concerns similar to those ?
3. Do you have other concerns ? What are they ?
Suggested answers: Question 1
- World peace: peaceful world, no war, no conflicts,
no threat of terrorism, people live in harmony.
- Employment: everyone has a job.
Environment: clean and healthy, less noise, less pollution,
having larger parks, wildlife is protected.

- People: Less materialistic, less selfish, less violent and more loving.
II. Task 2: Answer the questions.
In which world would you like to live?
In which environment would you like to live?
What language would you like to study?
What kind of transports would you like to travel ?
Where would you like to play?
With what kind of people would you like to live?
What is your main desire ?
....
- hope to + Verb_infinitive
- would like to...
- wish to + Verb_infinitive
- tenses of verb: present simple and future.
......
 Useful languages
Sample writing :
I would like to live in a peaceful and clean world. I would also wish in the future, all cars that run on petrol would be replaced by solar cars, so the environment will become very cleaner and healthier. There will be less air pollution around us. We won`t be disturbed by the noise of vehicles. Our children will have larger parks to play in. Every one has a good job. When people have good jobs, they will not have any conflicts. Their living standards will be improved. At that time all of us will be living in harmony. Everybody will be less selfish, less violent, and more loving.
My main desire is a peaceful world, in which, there will be no war, no threat of terrorism.
Home work:
- Complete the essay in your notebook.
- Prepare for the new lesson
Good bye
 
Gửi ý kiến