Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thegioitinhoc24h.com
Người gửi: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày gửi: 20h:21' 08-01-2018
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
MÔ ĐUN 06
SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN (IU06)
2
Nội dung
Khái niệm mạng máy tính và Internet
World Wide Web
Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer
Dịch vụ thư điện tử email
Một số dịch vụ Internet khác
Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition
3
Nội dung
1 Khái niệm mạng máy tính và Internet
Mạng máy tính là gì?
Các thành tố của mạng máy tính
Phân loại (theo phạm vi)
Internet
4
Mạng máy tính
Mạng máy tính:
Khái niệm: 3 thành tố
Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng
Đường truyền vật lý
Giao thức truyền thông
Mục đích
Trao đổi thông tin giữa các máy tính
Chia sẻ tài nguyên
5
Thiết bị mạng
Cạc mạng
Cạc mạng (không dây)
Bộ chuyển mạch
Bộ định tuyến
6
Đường truyền vật lý
Là môi trường truyền thông tin giữa các máy tính.
Có thể hữu tuyến (cáp truyền) hoặc vô tuyến (ăng-ten thu/phát)
Cáp đồng
Cáp quang
Ăng-ten
7
Giao thức truyền thông
Là tập hợp các quy tắc về định dạng,ý nghĩa, cú pháp thông tin trao đổi giữa các máy tính trong mạng.
Đảm bảo các máy tính có thể “nói chuyện” với nhau.
Hello
Hello
Giao thức người-người
Giao thức máy-máy
yêu cầu
8
Phân loại
Theo phạm vi triển khai có thể phân mạng máy tính thành 3 loại:
Mạng cục bộ (LAN) : phạm vi vài km
Mạng đô thị (MAN) : phạm vi dưới 100 km
Mạng diện rộng (WAN) : có thể triển khai trên một vùng đa quốc gia
Mạng toàn cầu (GAL)
9
Internet
Là một mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu
Lịch sử:
1969 : mạng ARPANET hình thành phục vụ cho quân đội Mỹ
1974 : khái niệm “Internet” xuất hiện
1983 : ARPANET tách thành MILNET(quân đội) và NSFnet (nghiên cứu)
1987 : NSFnet được mở cửa cho các cá nhân
1988 : Internet hình thành
1997: Việt Nam kết nối Internet
10
Sự phát triển của Internet
Ý tưởng tại phòng thí nghiệm của ARPA (9/1969)
11
Sự phát triển của Internet (tiếp)
Hệ thống cáp quang của Việt Nam đi quốc tế
Hệ thống cáp quang chính trên thế giới
Bản đồ Internet
12
Nội dung
2. World Wide Web
Khái niệm World Wide Web
Trình duyệt web
13
World Wide Web (WWW)
Siêu văn bản : chứa các siêu liên kết (hypelink) tới văn bản khác
Siêu văn bản được viết bởi ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML
Mỗi một siêu văn bản gọi bằng thuật ngữ “web page”.
Website : Tập hợp nhiều webpage đặt trên 1 máy tính trong mạng và được đặt cho địa chỉ URL
WWW – Web : dịch vụ cho phép trao đổi siêu văn bản giữa các máy tính trên mạng
Trình duyệt web : chương trình hiển thị siêu văn bản
14
Trình duyệt web – Microsoft Internet Explorer
15
Trình duyệt web – Mozilla Firefox
16
Trình duyệt web - Opera
17
Nội dung

3 Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer
Một số chức năng chính
Tìm kiếm với Google
Bài thực hành số 1

18
Microsoft Internet Explorer (IE)
Phiên bản 6.0 tích hợp sẵn trên hệ điều hành Microsoft Windows XP
Khởi động
Từ màn hình nền
Từ thanh Quick Lanch
Từ thực đơn Start
19
Các vùng chức năng
Tiêu đề trang web
Thực đơn (menu)
Thanh địa chỉ
Thanh công cụ
Vùng hiển thị trang web
Thanh trạng thái
20
Các nút chức năng
Stop : dừng tải trang hiện tại
Forward : tới trang đã duyệt ngay sau trang hiện tại
Back : quay lại trang đã duyệt ngay trước trang hiện tại
Refresh : tải lại trang hiện tại
Home : trở về trang chủ của IE
Search : tìm kiếm thông tin với công cụ Live Search của Microsoft
Favorites : Danh sách các trang web ưu thích
History : danh sách các trang đã truy cập
21
Các nút chức năng (tiếp)
Email : gửi thư điện tử với chương trình Outlook Express
Print : in trang hiện tại
Edit : biên tập lại nội dung trang web
Mesenger : sử dụng chương trình Microsoft Mesenger
22
Tìm kiếm thông tin với Google
Khung nhập câu lệnh tìm kiếm
Địa chỉ trang web www.google.com.vn
23
Tìm kiếm thông tin với Google (tiếp)
Trang hiển thị kết quả tìm kiếm
24
Tìm kiếm thông tin với Google (tiếp)
Là công cụ tìm kiếm thông tin mạnh mẽ, được ưa chuộng nhất hiện nay
Hỗ trợ tìm kiếm với từ khóa tiếng Việt
Không phân biệt chữ hoa chữ thường
Không tìm kiếm riêng lẻ các ký tự không phải là chữ cái/chữ số. Ví dụ : “.” , “-”, “,”, “:”…
Cú pháp tìm kiếm từ cơ bản đến phức tạp: site, inurl, filetype, intitle, index.of …
25
Các cú pháp tìm kiếm thông dụng
[từ khóa]: tìm các trang web chứa từ “từ” hoặc “khóa” hoặc “từ khóa”
[“từ khóa”] : tìm các trang web chứa từ “từ khóa”
[“từ khóa 1” + “từ khóa 2”] : tìm các trang chứa đồng thời “từ khóa 1” và “từ khóa 2”
[“từ khóa 1” -“từ khóa 2”] : tìm các trang chứa “từ khóa 1” và không chứa “từ khóa 2”
[“từ khóa” site : abc] : tìm kiếm tất cả các trang web trong website abc chứa “từ khóa”
[“từ khóa” inurl:abc] : tìm tất cả các trang web chứa “từ khóa” mà địa chỉ URL của nó chứa chuỗi abc
[intitle:”từ khóa”] : tìm tất cả các trang web có tiêu đề chứa “từ khóa”
26
Bài thực hành
Mục tiêu :
Giúp học viên củng cố lại các kỹ năng, thao tác duyệt Web
Giúp học viên làm quen và sử dụng công cụ tìm kiếm Google để tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên mạng Internet
Đề bài : Truy cập một trong các website sau.
www.vnexpress.vn www.utb.edu.vn
www.moet.gov.vn www.laodong.com.vn
www.cpv.org.vn www.hut.edu.vn
27
Bài thực hành (tiếp)
Câu 1 : Tìm hiểu các thông tin chung về website
Câu 2 : Đọc tin bài
Câu 3 : Tìm kiếm thông tin
28
Nội dung
4 Dịch vụ thư điện tử email
Giới thiệu dịch vụ thư điện tử của Yahoo!
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thư điện tử của Yahoo!
Thực hành

29
Dịch vụ thư điện tử Yahoo! Mail
Thư điện tử : Là dịch vụ được sử dụng để trao đổi thư từ qua mạng máy tính
Các dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet : Yahoo! Mail, Google Gmail, Microsoft Hotmail…
Địa chỉ hòm thư: ten_dia_phuong@ten_mien
Dịch vụ thử điện tử Yahoo! Mail
Địa chỉ website (phiên bản tiếng Việt) www.mail.yahoo.com.vn
Miễn phí trên Internet với bản Classic
Không giới hạn số thư gửi và nhận
Sử dụng đơn giản, dễ dàng
Được sử dụng rộng rãi trên thế giới
Các tên miền : yahoo.com, rockketmail.com, ymail.com
30
Giao diện Yahoo! Mail
Địa chỉ hòm thư
Mật khẩu truy cập vào hòm thư
31
Giao diện Yahoo! Mail (tiếp)
Thư nhận được
Thư nháp
Thư đã gửi
32
Giao diện Yahoo! Mail (tiếp)
Thư chưa đọc
Thư đã đọc
Thư có tệp tin đính kèm
33
Bài thực hành
Mục tiêu : Giúp học viên làm quen và biết các sử dụng dịch vụ thư điện tử bao gồm một số thao tác cơ bản sau:
Lập một hòm thư mới
Soạn thảo và gửi thư
Mở một bức thư nhận được
Đề bài :
Tìm hiểu, khai thác các chức năng cơ bản của dịch vụ thư điện tử Yahoo! Mail
Câu hỏi:
Câu 1 : Lập hòm thư mới
Câu 2 : Soạn thảo và gửi thư
Câu 3 : Đọc thư
34
Nội dung
5 Một số dịch vụ Internet khác
Từ điển đa ngôn ngữ trực tuyến
Từ điển báck khoa toàn thư mở

35
Giới thiệu một số dịch vụ trên Internet
Từ điển đa ngôn ngữ trực tuyến. Địa chỉ vdict.com
36
Giới thiệu một số dịch vụ trên Internet
Từ điển bách khoa toàn thư mở wikipedia.
Địa chỉ(phiên bản tiếng Việt) : www.vi.wikipedia.org
37
Nội dung

6 Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition
Khái niệm virus máy tính
Phòng chống virus máy tính
Phần mềm diệt virus Bách Khoa Anti-virus (BKAV)
38
Virus máy tính
Là một chương trình gây hại cho máy tính điện tử khi được kích hoạt
Tác hại:
Làm giảm hiệu năng hoạt động của máy tính
Làm sai lệch quá trình hoạt động của máy
Thay đổi kết quả hoạt động của máy
Đánh cắp, thay đổi, phá hủy dữ liệu trong máy tính

39
Phòng chống virus máy tính
Không mở các file có nguồn gốc không rõ ràng
Không truy cập vào các trang web có nguồn gốc không rõ ràng
Sao lưu dữ liệu định kỳ
Cài phần mềm diệt virus
Định kỳ quét máy tính bằng phần mềm diệt virus
40
Phần mềm diệt virus BKAV
Là phần mềm do Trung tâm mạng Bách Khoa cung cấp
Các sử dụng đơn giản, hiệu quả làm việc khá cao, đặc biệt với virus “nội”
Bản Home Edition:
Cung cấp miễn phí tại website : www.bkav.com.vn
Có khả năng phòng chống và diệt vài trăm ngàn loại virus khác nhau
Không có khả năng tự động cập nhật mẫu virus mới
41
Phần mềm diệt virus BKAV (tiếp)
=IF(H2>=90,25000,IF(H2>=70,150000,0))

=COUNTIF(I2:I4,"=150000")

=IF(C12="GD",60000,IF(OR(C12="PGD",C12="TP"),50000,0))
42
5. =SUMIF(C12:C14,"GD",G12:G14)
4. =MIN(G12:G14)
43
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓