Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiền
Ngày gửi: 10h:40' 10-08-2018
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Tiết 30. Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM
TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
Chương II: VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XX
ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918)
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành từ bao giờ? Mục đích? Nội dung cuộc khai thác?
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
a.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp):
*Thời gian: từ năm 1897-1914
*Mục đích: Vơ vét triệt để sức người,sức của và biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của Pháp.
*Nội dung:
-Nông nghiệp:Đẩy mạnh chiếm đoạt ruộng đất để lập đồn điền.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
*Nội dung:
-Công nghiệp:
+Tập trung khai thác khoáng sản(Than,thiếc, kẽm...)
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
*Nội dung:
-Công nghiệp:
+Xây dựng cơ sở công nghiệp phục vụ đời sống(Điện, nước..)
+Xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến
+Không đầu tư công nghiệp nặng.

Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
*Nội dung:
-Thương nghiệp:Độc chiếm thị trường Việt Nam
-Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh nhằm mục đích khai thác, bóc lột và quân sự
GTVT VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU TK XX
CẦU PONT BOUMER – HẢI PHÒNG
CẦU TRÀNG TIỀN – HUẾ
Cầu Long Biên ( Dume)
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
b. Chuyển biến về kinh tế:


Với chính sách khai thác trên, kinh tế Việt Nam chuyển biến như thế nào?
Bảng so sánh cơ cấu kinh tế Việt Nam trước và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
Chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp,thương nghiệp kém phát triển
Công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải bước đầu phát triển, nhưng nông nghiệp vẫn là chủ yếu
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
b. Chuyển biến về kinh tế:


Những chuyển biến đó tác động tích cực, tiêu cực như thế nào?
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
b. Chuyển biến về kinh tế:
*Chuyển biến tích cực:
-Kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến nhanh chóng, phát triển hơn so với trước.
-Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
b. Chuyển biến về kinh tế:
*Chuyển biến tiêu cực:
-Tài nguyên bị khai thác kiệt quệ
-Công nghiệp phát triển nhỏ giọt
-Nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu
-Kinh tế Việt nam phụ thuộc và Pháp, là thị trường độc chiếm của Pháp.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ:
a.Mục đích:
b. Chuyển biến về kinh tế:


Những chuyển biến kinh tế trên có lợi cho ai?(Pháp hay nhân dân Việt Nam)
Đồn điền café
Rượu, giấy, diêm
Bông, vải , sợi, rựơu
Gỗ, diêm
Đđiền chè, café
Đđiền caosu
Đđiền lúa
Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Thiếc, chì,kẽm
Than đá
Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam
Nh?ng chuy?n bi?n v? kinh t? dẫn đến chuyển biến về xã hội như thế nào?
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
2. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.

Giai cấp cũ là những giai cấp nào?Thân phận của họ có gì khác trước?Giai cấp,tầng lớp mới nào ra đời?Đặc điểm,thái độ chính trị của họ ra sao?
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*Giai cấp cũ:
-Địa chủ phong kiến:
+Đại địa chủ:Rất giàu có,câu kết với Pháp, làm tay sai cho Pháp
+Trung,tiểu địa chủ:Ít nhiều có tinh thần chống Pháp.
GIAI CẤP ĐỊA CHỦ PHONG KIẾN
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*Giai cấp cũ:
-Nông dân:
NÔNG DÂN VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*Giai cấp cũ:
-Nông dân:
Số lượng đông đảo,bị đế quốc, phong kiến bóc lột,đời sống vô cùng cực khổ,một số bị phá sản trở thành công nhân.
>Họ là lực lượng cách mạng to lớn.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*Giai cấp mới
-Công nhân:
CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC
Giai cấp công nhân
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*Giai cấp mới
-Công nhân:
Họ vừa ra đời, còn non trẻ, số lượng ít
Họ bị ba tầng áp bức bóc lột
Họ sớm có tinh thần đấu tranh
>Họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng .
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*Giai cấp mới
-Tầng lớp tư sản:
Xuất thân từ những người buôn bán, sĩ phu yêu nước tiến bộ...
Họ bị thực dân Pháp cạnh tranh, chèn ép, thế lực yếu
Họ có ý thức dân tộc, là cơ sở để tiếp thu khuynh hướng dân chủ tư sản từ bên ngoài.
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*Giai cấp mới
-Tầng lớp tiểu tư sản:
Họ là những tiểu chủ, tiểu thương, viên chức, học sinh, sinh viên...
Họ bị bạc đãi, đời sống bấp bênh
Họ có ý thức dân tộc, dễ tiếp thu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài.
Giai cấp tiểu tư sản
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.


Những chuyển biến về xã hội nhất là sự xuất hiện các lực lượng xã hội mới có ý nghĩa như thế nào?
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai cấp cũ vẫn tồn tại, giai cấp,tầng lớp mới ra đời.
*ý nghĩa:Tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế kỉ XX.
Cuộc khai thác thộc địa lần thứ nhất với những chuyển biến về kinh tế, xã hội trên làm tính chất xã hội Việt Nam thay đổi thế nào?
 Chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến
Phong kiến
Thuộc địa nửa phong kiến
Nông dân >< Địa chủ pk
>< dân tộc
>< giai cấp
Dân tộc Việt Nam >< TD Pháp
Nông dân >< Địa chủ pk
Công nhân >< Địa chủ pk, Tư sản
Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
CỦNG CỐ:
CUỘC KHAI THÁC
LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN
PHÁP
KT: Thay đổi, xuất
hiện nền KT TBCN
trong lòng
QHSX phong kiến
XH: Biến đổi.
Từ xã hội phong kiến
sang thuộc địa
nửa phong kiến
Củng cố
3. Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ?
Xuất hiện những lực lượng xã hội mới
dễ tiếp thu những khuynh hướng tiến bộ
Tạo bước phát triển mới cho khuynh hướng cứu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX.
Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?
* BÀI TẬP VỀ NHÀ
Cả lớp về nhà suy nghĩ trả lời ?
 
Gửi ý kiến