Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §5. Xác suất của biến cố

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Minh Hiếu
Ngày gửi: 17h:54' 03-11-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 754
Số lượt thích: 0 người
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất:
1. Định nghĩa:
Ví dụ 1:
Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và
đồng chất
a) Hãy mô tả không gian mẫu?
Xác định số phần tử của không gian mẫu?
b) Khả năng xuất hiện của mỗi mặt là bao nhiêu?
c) Nếu A là biến cố: “ Con súc sắc xuất hiện mặt lẻ chấm”
thì khả năng xảy ra của biến cố A là bao nhiêu?
Bài 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Trả lời
Kh«ng gian mÉu Ω={ 1,2,3,4,5,6}.
BiÕn cè A={1,3,5}.
Kh¶ năng xuÊt hiÖn cña mçi mÆt lµ nh­ nhau
vµ b»ng 1/6.

Kh¶ năng xuÊt hiÖn biÕn cè A lµ :

Sè gäi lµ x¸c suÊt cña biÕn cè A.
Như vậy, xác suất của một biến cố là gì?
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất:
1. Định nghĩa:
Trong đó:
* Để tính xác suất của biến cố A bằng định nghĩa, ta thực hiện như sau:
Bài 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất:
1. Định nghĩa:
Ví dụ 2:
Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất 3 lần.
Tính xác suất của các biến cố sau:
a) A: “ Mặt sấp xuất hiện đúng 2 lần”
b) B: “ Mặt sấp xuất hiện ít nhất 1 lần”
2. Ví dụ:
Bài 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Trả lời
Không gian mẫu
Ώ = { SSS,SSN,SNS,NSS,SNN,NSN,NNS,NNN }
Ta có n(Ώ) = 8
a) A = {SSN,SNS,NSS } ta có n(A) = 3
Vậy, xác suất của biến cố A là:
b) B = {SSS,SSN,SNS,NSS,SNN,NSN,NNS } Ta có n(B) = 7
Vậy, Xác suất của biến cố B là:
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất:
II. Tính chất của xác suất:
1. Định lí:
Giả sử A và B là các biến cố liên quan đến một phép thử có một
số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Khi đó, ta có định lí:
* ĐỊNH LÍ
* HỆ QUẢ
Bài 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất:
II. Tính chất của xác suất:
1. Định lí:
Giả sử A và B là các biến cố liên quan đến một phép thử có một
số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Khi đó, ta có định lí:
* ĐỊNH LÍ
* MỞ RỘNG CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT
Bài 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất:
II. Tính chất của xác suất:
1. Định lí:
2. Ví dụ:
Ví dụ 3: Một hộp chứa 5 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ.
Lấy ngẫu nhiên 3 quả.
Tính xác suất của các biến cố sau:
a) A: “Lấy được 3 quả cùng màu”
b) B: “Lấy được 3 quả khác màu ”
Bài 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Trả lời
Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu trong 9 quả cầu là một tổ hợp chập 3 của 9 phần tử.
Không gian mẫu gồm các tổ hợp chập 3 của 9 phần tử.
a) Lấy 3 quả cầu đỏ trong 4 quả cầu đỏ là một tổ hợp chập 3 của 4 phần tử. Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là:
I. Định nghĩa cổ điển của xác suất:
II. Tính chất của xác suất:
Định lí:
CỦNG CỐ
Định nghĩa:
Hệ quả:
BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Làm các bài tập 1, 2, 3 trong SGK T74
BT thêm Có 9 miếng bìa như nhau được ghi số từ 1 đến 9.
Lấy ngẫu nhiên 2 miếng bìa và xếp theo thứ tự từ trái sang phải.
Tính xác suất của các biến cố
A: “Số tạo thành là số chẵn”.
B: “Số tạo thành là số chia hết cho 5”.
C: “Số tạo thành có chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị”.
GIỜ HỌC KẾT THÚC!
XIN MỜI QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM NGHỈ!
Avatar

ai giup em bai 3 trang 62 sach vat li 11 co ban voi

 
Gửi ý kiến