Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Ngọc Phượng
Ngày gửi: 17h:01' 01-04-2016
Dung lượng: 16.7 MB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người

LÔÙP 9A2

TIẾT 40 : Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) (TIẾP THEO)

Ti?t 40 Bi 28
XY D?NG CH? NGHIA X H?I ? MI?N B?C, D?U TRANH CH?NG D? QU?C MI V CHÍNH QUY?N SI GỊN ? MI?N NAM (1954 - 1965) (Ti?p theo)
TiẾT 40: Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” (1954 – 1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 -1959).
 
a. Chủ trương của Đảng:
?Trước âm mưu của địch Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng miền Nam?
Chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà.
b. Diễn biến:
- 8-1954: “phong trào hòa bình” của trí thức và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn
- 11/1954, Mĩ –Diệm tiến hành khủng bố, nhưng phong trào vẫn tiếp tục dâng cao.
- Từ 1958 1959, mục tiêu và hình thức đấu tranh thay đổi từ đấu tranh chính trị hoà bình, sang đấu tranh dùng bạo lực , kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ tranh.
?Phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào?
TiẾT 40 : Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” (1954 – 1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)
? Nguyên nhân nào dẫn tới Phong trào “Đồng Khởi” của nhân dân miền Nam
a. Nguyên nhân:
- Từ 1957 1959 Mĩ Diệm mở rộng chính sách “tố cộng” ,“diệt cộng” đàn áp CM miền Nam.
- Đạo luật 10 -59, chính thức đặt CS ngoài vòng pháp luật. cách mạng bị tổn thất.

b. Chủ trương của Đảng:
? Chủ trương của ta như thế nào?
- Đầu 1959, Nghị quyết 15 của TU Đảng, chỉ rõ con đường của cách mạng mìên Nam: kết hợp giữa bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang giành chính quyền.
Với “luật 10 -59” Mĩ Diệm đưa ra khẩu hiệu “tiêu diệt tận gốc CNCS”, “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”...Chúng đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu ở chợ Được, Vĩnh Trinh, Đại Lộc (Quảng Nam), chúng chôn sống 21 người tại chợ Được, dìm chết 42 người ở đập Vĩnh Trinh.
- Tháng 7/1955 chúng bắn chết 92 dân thường 1 lúc ở Hướng Điền.
- Từ 1955 1958, 9/10 cán bộ miền Nam bị tổn thất.
- Nam Bộ chỉ còn 5.000 trên tổng số 6 vạn đảng viên.
- Liên khu V, 40% tỉnh ủy viên, 60% huyện ủy viên, 70% chi ủy viên bị địch giết hại, 12 huyện không còn cơ sở Đảng.
- Quảng Trị chỉ còn 176/8.400 ĐV.
- Như vậy, bọn Mĩ Diệm định dùng thủ đoạn dã man, tàn bạo để buộc ta phải khuất phục. Nhân dân miền Nam không còn con đường nào khác hơn là đứng lên giành chính quyền.
Máy chém mà chính quyền Ngô Đình Diệm
sử dụng để đàn áp Cách mạng miền Nam
Với “Luật 10/59” Mĩ - Diệm đưa ra khẩu hiệu “Tiêu diệt tận gốc CNCS”, “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”... Chúng lê máy chém khắp MN, chúng đã gây ra những vụ thảm sát đẫm máu ở chợ Được, Vĩnh Trinh, Đại Lộc (Quảng Nam), chúng chôn sống 21 người tại chợ Được, dìm chết 42 người ở đập Vĩnh Trinh.
TiẾT 40 : Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” (1954 – 1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)
a. Nguyên nhân:
c. Diễn biến
Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến của phong trào Đồng khởi?
Dưới ánh sáng Nghị quyết 15, phong trào đấu tranh của quần chúng nổ ra và lan rộng thành phong trào Đồng khởi, tiêu biểu ở Bến Tre.
+ 17/1/1960, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, nhân dân 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, (Mỏ Cày) đã nổi dậy giành chính quyền
+ Phong trào lan nhanh khắp tỉnh Bến Tre và lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.
b Chủ trương của Đảng:
Đồng Khởi Bến Tre ( 17/1/1960)
Vĩnh Thạnh – Bình Định
( 2-1959)
B?c i -Ninh Thu?n( 2-1959)
Trà Bồng – Quảng Ngãi
( 8-1959)

Lược đồ “Đồng khởi” ở Bến Tre
TiẾT 40: Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” (1954 – 1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng ( 1954-1959)
2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960 )
a. Hoàn cảnh lịch sử
b. Chủ trương của Đảng
c. Diễn biến

d. Kết quả, ý nghĩa:
20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
- Giáng 1 đòn nặng nề chính quyền Mĩ-Diệm.
- Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam.
? Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào “Đồng Khởi”(1959 -1960)?
Lược đồ phong trào Đồng Khởi
Ngày 20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
(Tây Ninh)
Tượng đài Đồng khởi Bến Tre
Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
IV. Miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 – 1965)
thảo luận
1. Hoàn cảnh
2. Nội dung
3. Ý nghĩa
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 – 1960)
Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
a. Hoàn cảnh: Miền Bắc giành được những thắng lợi quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế. Ở miền Nam, cách mạng có bước nhảy vọt với phong trào “Đồng khởi”.
b. Nội dung Đại hội:
- Nhiệm vụ:
+ Miền Bắc tiến hành CMXHCN.
+ Miền Nam tiến hành Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 CM 2 miền có mối quan hệ khăng khít với nhau. CMXHCN miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp CM cả nước.
- Mục tiêu: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước tiến tới thống nhất đất nước.
- Đề ra đường lối chung của CMXHCN ở miền Bắc và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965).
- Bầu ra BCH TW mới do hồ Chí Minh là Chủ tịch, Lê Duẩn là Bí thư thứ nhất.
 c. Ý nghĩa: Đánh dấu mộtbước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh cách mạng hai miền đi lên.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 – 1960)
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn
Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
IV. Miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 – 1965)
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 – 1960)
2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)
Em hãy trình bày mục tiêu, kết quả, ý nghĩa của kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965)?
Củng cố
Câu 2. Phong trào Đồng khởi diễn ra mạnh mẽ nhất ở đâu?
Bến Tre
Quảng Ngãi
Ninh Thuận
Tây Ninh
X
Câu 1. Phong trào Đồng khởi diễn ra trong thời gian nào?
1954 - 1959
1959 - 1960
1961 - 1965
Tất cả đều sai
Câu 3. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
7 – 5 – 1954
30 – 4 – 1975
3 – 2 – 1930
20 – 12 - 1960
X
X
Củng cố
Câu 5. Ai được bầu làm Bí thư thứ nhất trong Đại hội Đảng lần III?
Lê Duẩn
Hồ Chí Minh
Nguyễn Phú Trọng
Nông Đức Mạnh
X
Câu 4. Nhiệm cụ của cách mạng miền Bắc là gì?
Làm cách mạng DTDCND
Tiến hành các mạng XHCN
Cách mạng tư sản
Tất cả đều sai
Câu 6. Ta đạt thành tựu trong những lĩnh vực nào khi tiến hành kế hoạc Nhà nước 5 năm?
Tất cả đều đúng
Công nghiệp, nông nghiệp
Văn hoá, giáo dục, y tế …
Thương nghiệp
X
X
Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
DẶN DÒ
1. Nắm vững nội dung bài học
2. Chuẩn bị trước mục V – Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 – 1965)
 
Gửi ý kiến