Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hoàng Ân
Ngày gửi: 09h:42' 08-05-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người
L?CH S? 9
CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ
CÁC EM HỌC SINH
THAM DỰ TIẾT DẠY- HỌC
Giáo viên:Lê Ngọc Hoàng
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Trình bày tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 2: Nhân dân ta đứng lên đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959) như thế nào?
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
Máy chém mà chính quyền Ngô Đình Diệm
sử dụng để đàn áp Cách mạng miền Nam
Với “Luật 10/59” Mĩ - Diệm đưa ra khẩu hiệu “Tiêu diệt tận gốc CNCS”, “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”... Chúng lê máy chém khắp MN, chúng đã gây ra những vụ thảm sát đẫm máu ở chợ Được, Vĩnh Trinh, Đại Lộc (Quảng Nam), chúng chôn sống 21 người tại chợ Được, dìm chết 42 người ở đập Vĩnh Trinh.
7/1955 bắn chết 92 dân thường ở Hướng Điền (Quảng Trị)

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:
+ Từ 1957-1959 Mỹ- Diệm mở rộng “Chiến dịch tố cộng, diệt cộng” thực hiện đạo luật 10/59, tăng cường đàn áp cách mạng Miền Nam.


TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
Nhân dân đấu tranh chống đạo luật 10/59 của Ngô Đình Diệm
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:
+ Từ 1957-1959 Mỹ- Diệm mở rộng “Chiến dịch tố cộng, diệt cộng” thực hiện đạo luật 10/59, tăng cường đàn áp cách mạng Miền Nam.


TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
Trà Bồng – Quảng Ngãi
( 8-1959)
Vĩnh Thạnh – Bình Định
( 2-1959)
Bc i -Ninh Thu?n
( 2-1959)
- Diễn biến:
+ Phong trào đấu tranh bước đầu còn lẻ tẻ ,sau đó lan rộng khắp Miền Nam, trở thành phong trào “Đồng khởi”

Nhân dân nổi dậy ở Trà Bồng
(Quảng Ngãi – năm 1959)
Đồng Khởi Bến Tre
( 17/1/1960)
Nữ tướng Nguyễn Thị Định – chỉ huy phong trào Đồng khởi ở Bến Tre
Vĩnh Thạnh – Bình Định
( 2-1959)
Bc i -Ninh Thu?n
( 2-1959)
Trà Bồng – Quảng Ngãi
( 8-1959)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
+ Ngày 17/01/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau lan rộng toàn tỉnh, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền địch ở thôn ,xã.
+Từ Bến Tre phong trào “Đồng khởi” lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ.
+ Phong trào đấu tranh bước đầu còn lẻ tẻ ,sau đó lan rộng khắp Miền Nam, trở thành phong trào “Đồng khởi”.

Đội quân tóc dài (Bến Tre)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
+ Ngày 17/01/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau lan rộng toàn tỉnh, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền địch ở thôn ,xã.
+Từ Bến Tre phong trào “Đồng khởi” lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ.
+ Phong trào đấu tranh bước đầu còn lẻ tẻ ,sau đó lan rộng khắp Miền Nam, trở thành phong trào “Đồng khởi”.

+ Ngày 20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời.

Vai trò của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam:

Đoàn kết toàn dân đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền liên minh dân tộc dân chủ rộng rãi ở Miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc, đấu tranh dân chủ cải thiện dân sinh tiến tới hoà bình thống nhất đất nước.
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
+ Ngày 17/01/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau lan rộng toàn tỉnh, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền địch ở thôn ,xã.
+Từ Bến Tre phong trào “Đồng khởi” lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ.
+ Phong trào đấu tranh bước đầu còn lẻ tẻ ,sau đó lan rộng khắp Miền Nam, trở thành phong trào “Đồng khởi”.

+ Ngày 20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời.

- Ý nghĩa: SGK( trang135)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
- Ý nghĩa: SGK( trang135)
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( 1961- 1965).
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng( 9/1960).
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
- Ý nghĩa: SGK( trang135)
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( 1961- 1965).
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng( 9/1960).
- 9/1960, Đảng Lao động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần III tại thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ III của Đảng
- Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng ở từng miền: Miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất nước nhà.
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
- Ý nghĩa: SGK( trang135)
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( 1961- 1965).
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng( 9/1960).
- 9/1960, Đảng Lao động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần III tại thủ đô Hà Nội.

- Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng ở từng miền: Miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất nước nhà.
- Đề ra đường lối chung của cả thời kì quá độ lên CNXH ở miền Bắc .
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
- Ý nghĩa: SGK( trang135)
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( 1961- 1965).
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng( 9/1960).
2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965)
- Mục tiêu: Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH.

THẢO LUẬN NHÓM

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )


Nhóm 1+2: Nêu những thành tựu về công nghiệp,nông nghiệp thương nghiệp. Tại sao nhà nước lại chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?Nhóm 3+4: Nêu những thành tựu về GTVT,VH,GD,YT. Vì sao trong quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng xây dựng và mở rộng các cảng biển : Hải Phòng, Hòn Gai, Cẩm Phả..?


III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
- Ý nghĩa: SGK( trang135)
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( 1961- 1965).
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng( 9/1960).
2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965)
- Mục tiêu:
- Kết quả: Các ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương nghiệp, Giao thông vận tải, Văn hoá, Giáo dục, Y tế … đã đạt những thành tựu to lớn và đời sống nhân dân được nâng lên.
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)
1. Đấu tranh chống chế độ Mỹ Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2. Phong trào: “Đồng khởi”( 1959-1960).
TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Hoàn cảnh:

TIẾT 40 - BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI SÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) ( Tiết 2 )
- Diễn biến:
- Ý nghĩa: SGK( trang135)
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( 1961- 1965).
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng( 9/1960).
2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965)
- Mục tiêu:
- Kết quả: Các ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương nghiệp, Giao thông vận tải, Văn hoá, Giáo dục, Y tế … đã đạt những thành tựu to lớn và đời sống nhân dân được nâng lên.
Miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
-Học bài cũ.
-Soạn phần tiếp theo của bài:
V/ Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965)
1. Trong chiến lược : ”Chiến tranh đặc biệt ” ở miền Nam (1961-1965), Mĩ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?
2. Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược ”Chiến tranh đặc biệt ” của Mĩ .XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến