Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị tâm
Ngày gửi: 21h:06' 01-04-2019
Dung lượng: 43.8 MB
Số lượt tải: 488
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 9/1
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Trình bày đặc điểm tình hình đất nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương ?
Bài hát
Tiết 40 -Bài 28
Giáo viên: Nguyễn Thị Tâm
XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ
VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954 - 1965) ( tt)
III.Cách Mạng Miền Nam (1954 - 1960).
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959).

Thảo luận: Lập bảng thống kê cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống Mĩ-Diệm từ 1954-1959
Bảng thống kê cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống Mĩ-Diệm từ 1954-1959
Đấu tranh chính trị
Đấu tranh chính trị kết
hợp đấu tranh vũ trang

- Đòi thi hành hiệp
định Giơ-ne-vơ
Đòi hiệp thương
tổng tuyển cử để bảo vệ hòa
bình
- Chống khủng bố, đàn áp
- Chống“tố cộng”,“diệt cộng”
III.Cách Mạng Miền Nam (1954 - 1960).
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959).

Đấu tranh chính trị kết
hợp đấu tranh vũ trang
- Đòi thi hành hiệp
định Giơ-ne-vơ
Đòi hiệp thương
tổng tuyển cử ,bảo vệ hòa
bình
III.Cách Mạng Miền Nam (1954 - 1960).
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959).
2. Phong trào "Đồng khởi"(1959 - 1960).
a)Nguyên nhân
Phim tư liệu
video
MÁY CHÉM CỦA CHÍNH QUYỀN MĨ-DIỆM ĐỂ ĐÀN ÁP CM MIỀN NAM
TỘI ÁC CỦA MĨ-DIỆM ĐỐI VỚI NHÂN DÂN TA
Mổ bụng moi gan
Thực chất của chiến dịch “tố cộng” “diệt cộng” của
Mỹ - Diệm
Huế
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Sài Gòn
Phú Yên
Ninh Thuận
2/1959
Cần Thơ
Bến Tre
Tây Ninh
Tuy Hoà
Bình Thuận
17/1/1960
CHÚ THÍCH
Nơi MTDTGP miền Nam ra đời
Nơi có các trận đánh và nổi dậy đầu tiên
Nơi quần chúng nổi dậy

QuảngTrị
Bình Định
Vĩnh Bình
Lâm Đồng
Đắc Lăc
Bình Dương
Kiên Giang
Bà Rịa
2/1959
8/1959
Lược đồ: phong trào “Đồng khởi”
b.Diễn biến:
+1959, Phong trào đấu tranh nổ ra lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Trà Bồng (Quảng Ngãi), phát triển khắp Miền Nam, thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng khởi”,tiêu biểu là ở Bến Tre
Phim tư liệu
video
Huế
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Sài Gòn
Phú Yên
Ninh Thuận
2/1959
Cần Thơ
Bến Tre
Tây Ninh
Tuy Hoà
Bình Thuận
17/1/1960
CHÚ THÍCH
Nơi MTDTGP miền Nam ra đời
Nơi có các trận đánh và nổi dậy đầu tiên
Nơi quần chúng nổi dậy
+Ngày 17/1/1960 ,Cuộc đấu tranh của nhân dân Bén Tre bùng nổ và thắng lợi
QuảngTrị
Bình Định
Vĩnh Bình
Lâm Đồng
Đắc Lăc
Bình Dương
Kiên Giang
Bà Rịa
2/1959
8/1959
Lược đồ: phong trào “Đồng khởi”
b.Diễn biến:
+1959, Phong trào đấu tranh nổ ra lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Trà Bồng (Quảng Ngãi), phát triển khắp Miền Nam, thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng khởi”,tiêu biểu là ở Bến Tre.
Đ/c Nguyễn Thị Định
Huế
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Sài Gòn
Phú Yên
Ninh Thuận
2/1959
Cần Thơ
Bến Tre
Tây Ninh
Tuy Hoà
Bình Thuận
17/1/1960
CHÚ THÍCH
Nơi MTDTGP miền Nam ra đời
Nơi có các trận đánh và nổi dậy đầu tiên
Nơi quần chúng nổi dậy
+Ngày 17/1/1960 ,Cuộc đấu tranh của nhân dân Bén Tre bùng nổ và thắng lợi
QuảngTrị
Bình Định
Vĩnh Bình
Lâm Đồng
Đắc Lăc
Bình Dương
Kiên Giang
Bà Rịa
2/1959
8/1959
Lược đồ: phong trào “Đồng khởi”
b.Diễn biến:
+1959, Phong trào đấu tranh nổ ra lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Trà Bồng (Quảng Ngãi), phát triển khắp Miền Nam, thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng khởi”,tiêu biểu là ở Bến Tre.
+Từ Bến Tre Đồng Khởi như nước vỡ bờ lan khắp Nam Bộ,Tây Nguyên và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ
C. Kết quả
600
904
Nam Bộ
Trung Bộ
Tây Nguyên
3200
Tân Lập
IV. Miền Bắc (1961 - 1965):
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960):
a. Hoàn cảnh:

IV. Miền Bắc (1961 - 1965):
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960):
a. Hoàn cảnh:

b. Nội dung:

b. Nội dung:
Cách mạng miền Bắc Cách mạng miền Nam
Nhiệm vụ: Làm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa
Vai trò: Hậu phương lớn
Vị trí: Quyết định nhất
Nhiệm vụ: Tiếp tục cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Vai trò: Tiền tuyến lớn
Vị trí: Quyết định trực tiếp
Cả nước
Kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
b) Ý nghĩa Đại hội: Nghị quyết của Đại hội Là nguồn ánh sáng mới cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng thắng lợi CNXH ở Miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
Củng cố
Câu 2. Phong trào Đồng khởi diễn ra mạnh mẽ nhất ở đâu?
Bến Tre
Quảng Ngãi
Ninh Thuận
Tây Ninh
X
Câu 1. Phong trào Đồng khởi diễn ra trong thời gian nào?
1954 - 1959
1959 - 1960
1961 - 1965
Tất cả đều sai
Câu 3. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
7 – 5 – 1954
30 – 4 – 1975
3 – 2 – 1930
20 – 12 - 1960
X
X
Củng cố
Câu 5. Ai được bầu làm Bí thư thứ nhất trong Đại hội Đảng lần III?
Lê Duẩn
Hồ Chí Minh
Nguyễn Phú Trọng
Nông Đức Mạnh
X
Câu 4. Nhiệm cụ của cách mạng miền Bắc là gì?
Làm cách mạng DTDCND
Tiến hành các mạng XHCN
Cách mạng tư sản
Tất cả đều sai
Câu 6. Ta đạt thành tựu trong những lĩnh vực nào khi tiến hành kế hoạc Nhà nước 5 năm?
Tất cả đều đúng
Công nghiệp, nông nghiệp
Văn hoá, giáo dục, y tế …
Thương nghiệp
X
X
5. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Các em về nhà học bài cũ , trả lời các câu hỏi trong Sách giáo khoa .
Chuẩn bị phần còn lại của bài 21:
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM
SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC !
 
Gửi ý kiến