Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Xây dựng ĐCSVN trong sạch, vững mạnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thụy Ngọc Bích
Ngày gửi: 13h:52' 01-12-2010
Dung lượng: 7.8 MB
Số lượt tải: 422
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng cô và các bạn
đến với bài thuyết trình của
NHÓM 2
GVHD: Lê Hiếu Thảo
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
I. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
II. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận
Xây dựng Đảng về chính trị
Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
Xây dựng Đảng về đạo đức
III. Kết luận
Xây dựng chỉnh đốn Đảng bị chế định bởi quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo
Đối với toàn Đảng, Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: Đảng sống trong xã hội, là một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội;
Xây dựng chỉnh đốn Đảng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng.
I. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
Trên bình diện phát triển cá nhân, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ Đảng viên
II. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
1. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận
Trong việc
tiếp nhận và
vận dụng
chủ nghĩa
Mác-Lênin
Nghiên cứu, tuyên truyền phải
phù hợp với từng đối tượng
Tránh giáo điều, chống lại việc xa rời
nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin
Học tập kế thừa kinh nghiệm của ĐCS
khác và biết sáng tạo
Đấu tranh bảo vệ và chống lại những
luận điểm sai trái, xuyên tạc,
phủ nhận CN Mác-Lênin
Trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta phải biết làm giàu trí tuệ của mình bằng việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học hỏi các tinh hoa văn hóa của nhân loại, để giành thắng lợi cho Cách mạng
2. Xây dựng Đảng về chính trị
Xây dựng đường lối chính trị trở thành một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng trong xây dựng Đảng ta.
Đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng
Xây dựng đường lối
chính trị đúng đắn
Học tập kinh nghiệm
của các ĐCS khác
Dựa trên cơ sở lý luận
của CN mác-Lênin
3. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy công tác cán bộ
5 nguyên tắc
Tập trung
dân chủ

Tập thể
lãnh đạo,
cá nhân
phụ trách
Tự phê
bình và
phê bình
Kỹ luật
nghiêm
minh
tự giác
Đoàn kết
thống nhất
trong Đảng
Hai là: Tổ chức lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng
Vì sao phải có tập thể lãnh đạo?
Một là: Tập trung dân chủ

 Đây là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng
Bốn là: Kỹ luật nghiêm minh, tự giác
Năm là : Đoàn kết thống nhất trong Đảng
Đây là nồng cốt để xây dựng khối đoàn kết dân dộc
Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và của mỗi đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỹ luật nghiêm minh, tự giác
Ba là: Tự phê bình và phê bình
Đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là quy luật phát triển của Đảng
- Cách thức xây dựng khối đoàn kết dân tộc
+ Thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ
+ Thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình
+ Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.
- Cán bộ, công tác cán bộ: phải có đủ đức tài, phẩm chất và năng lực trong đó đức, phẩm chất là gốc
4. Xây dựng Đảng về đạo đức
Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức.
- Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng
4
phẩm
chất
cơ bản
Trung với nước, hiếu với dân
Cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư
Thương yêu con người
Tinh thần quốc tế
trong sáng, thủy chung
III - Kết luận
+ Về chính trị : là đường lối chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống phức tạp
+ Về tư tưởng : là tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công, chống chủ nghĩa cơ hội giáo điều, bảo thủ.
+ Về đạo đức, lối sống : Cán bộ đảng viên của Đảng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức,năng cao năng lực và gắn bó với nhân dân
+ Về tổ chức: là một tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh, đoàn kế dám hi sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc
=> Việc tiếp tục tham gia đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phải quán triệt đến từng tổ chức, cơ sở Đảng, từng cán bộ đảng viên.
TRÒ CHƠI
1. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã tổ chức 2 lần đại hội
Sai (1 lần)
2. Đại hội Đảng đầu tiên tại Cửu Long Trung Quốc vào 3/1935
Đúng
3. Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là Trường Chinh
Sai (Trần Phú)
4. Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta là vào 6/1/1946
Đúng
5. Quân đội Việt Nam ra đời vào 12/2/1946
Sai (22/12/1946)
1. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng diễn ra từ ngày 11->19/2/1951 diễn ra ở Quảng Châu
Sai (Tuyên Quang)
2. Bác ra đi tìm đường cứu nước trong 40 năm
Sai (30 năm)
3. Khi trở về nước Bác có tên là Già Thu
Đúng
4. Tổ chức tiền thân đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là Việt Nam cách mạng đồng chí hội.
Sai (Hội Việt Nam cách mạng thanh niên)
5. Ngày 14/9/1946 nước ta đã ký tạm ước với Pháp
Đúng
Cám ơn cô và các bạn
đã chú ý lắng nghe
Những người thực hiện:
Nguyễn Văn Cảnh
Bùi Quang Đại
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Phan Thị Kim Cúc
Phạm Thị Kiều Diễm
Phạm Tiến Đạt
Võ Thị Ngọc Châu
 
Gửi ý kiến