Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường của hiệu trưởng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Bích
Ngày gửi: 19h:02' 22-11-2010
Dung lượng: 640.5 KB
Số lượt tải: 923
Số lượt thích: 0 người
Xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện kế hoạch nhà trường Của
Hiệu trưởng trường mầm non
Sở giáo dục và đào tạo phú thọ
Trường bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
a. kế hoạch năm học
i.Một số vấn đề chung
II. Xây dựng kế hoạch nhà trường
III. Các bước Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.
b. xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
I.khái niệm và vai trò của kế hoạch chiến lược
ii. cấu trúc, quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
Câu hỏi thảo luận
bài tập thực hành
Tài liệu tham khảo
Phạm Thị Bích NVQL
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học

Một số vấn đề chung

1. Các khái niệm

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
kế hoạch năm học
I.Một số vấn đề chung
2. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác kế hoạch
Vị trí, vai trò
- Tạo ra khả năng hoạt động đồng bộ, cân đối để đạt tới mục tiêu, tránh độ bất định
- Tạo khả năng huy động mọi nguồn lực
- Là cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng CS - GD trẻ và tập trung cho chất lượng của nhiệm vụ trọng tâm.
- Giúp các cá nhân, đơn vị của trường có phương hướng hoạt động, công tác trong từng giai đoạn, từng thời gian cụ thể; tạo điều kiện cho họ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.
b. Nhiệm vụ
- Đánh giá thực chất tình hình đơn vị về mọi mặt.
- Xác định được hệ thống các mục tiêu quản lí của nhà trường, xác định các nhiệm vụ, các chỉ tiêu trọng tâm.
- Xây dựng được hệ thống các giải pháp.
- Triển khai kế hoạch đến từng cá nhân, từng bộ phận trong trường.

Phạm Thị Bích NVQL
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
I.Một số vấn đề chung
3. Các loại kế hoạch.
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
II. Xây dựng kế hoạch nhà trường
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
1. Cơ sở khoa học và những căn cứ để xây dựng kế hoạch.
a. Cơ sở khoa học
- Các quan điểm giáo dục của Đảng
- Chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT
- Quy luật phát triển KT-XH, quy luật về sự hình thành và phát triển nhân cách, nhận thức...
- Những thành tựu của giáo dục...
b. Căn cứ xây dựng kế hoạch
- Tình hình KT - XH địa phương.
- Hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT.
- Nghị quyết của chi đảng bộ.
- Kết quả thực hiện kế hoạch năm học trước.
- Tình hình nhà trường năm học mới.
- Các chỉ tiêu được giao...
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
Phạm Thị Bích NVQL

Bản chất của xây dựng kế hoạchXây dựng kế hoạch cần phải trả lời 4 câu hỏi:
Chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta muốn đi đến đâu?
Chúng ta đến đó bằng cách nào?
Làm thế nào ta biết ta đã tới nơi?
kế hoạch năm học
II. Xây dựng kế hoạch nhà trường
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
II. Xây dựng kế hoạch nhà trường
2. Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
II. Xây dựng kế hoạch nhà trường
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
3. Các phương pháp cơ bản để xây dựng kế hoạch
- Phương pháp định mức
- Phương pháp cân đối
- Phương pháp phân tích
- Phương pháp chương trình - mục tiêu
- Phương pháp sơ đồ Gant
- Phương pháp sơ đồ mạng PERT
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
II. Xây dựng kế hoạch nhà trường
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
Các loại kế hoạch ở trường MN
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
III. Các bước Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
1. Tầm quan trọng
- Định hướng hoạt động và dự kiến cách thức tổ chức tiến hành các hoạt động trong cả năm học.
- Là cương lĩnh hành động, là sự kết tinh giữa lý luận và thực tiễn giáo dục địa phương, của cả thầy và trò, của tình hình nhà trường (CBQL, đối tượng quản lý, CSVC...).
Hai giai đoạn thiết kế (xây dựng), thi công (thực hiện) kế hoạch có vai trò quyết định thắng lợi, hai giai đoạn này có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau.
2. Các bước xây dựng kế hoạch
a. Điều tra cơ bản
Thu thập và xử lý thông tin trên 3 mặt chủ yếu: thông tin về tình hình trong nhà trường; thông tin về tình hình ngoài nhà trường và thông tin dự báo.
b. Dự thảo kế hoạch
Dự thảo về mục tiêu, biện pháp, thời gian thực hiện, cân nhắc kỹ về các chỉ tiêu, điều kiện thực hiện (chú ý các phương án dự phòng)
c. Thông qua kế hoạch. (xây dựng kế hoạch chính thức)
Dự thảo kế hoạch phải được thông qua tập thể lãnh đạo, tập thể HĐGD; địa phương và cấp trên (Phòng, Sở) hoàn chỉnh để thực hiện. Mặt khác bản kế hoạch phải được báo cáo cấp lãnh đạo (Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT) với tư cách trình duyệt.
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
III. Các bước Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
Dàn ý? của một bản kế hoạch

Phần I. Đặc điểm tình hình nhà trường.
1. Thuận lợi.
2. Khó khăn.
Phần II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu trong năm học
1. Mục tiêu chung.
2. Mục tiêu cụ thể.
3. Danh hiệu thi đua
Phần III. Hệ thống các biện pháp
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
2. Đổi mới công tác quản lí
3. Công tác thi đua
4. Công tác phối hợp
5. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
III. Các bước Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
VD: Kế hoạch tháng
Phạm Thị Bích NVQL
kế hoạch năm học
III. Các bước Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
3. Hiệu trưởng chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch nhà trường
a. Tổ chức thực hiện kế hoạch.
b. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch.
c. Kiểm tra, đánh giá.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
b. xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
i. khái niệm và vai trò của kế hoạch chiến lược
1. Khái niệm kế hoạch chiến lược
Là bản kế hoạch:
Có những định hướng lớn
Thể hiện hình ảnh hiện thực trong tương lai
Các giải pháp chiến lược
Phạm Thị Bích NVQL
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
b. xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
i. khái niệm và vai trò của kế hoạch chiến lược
2. Một số khái niệm liên quan
Phạm Thị Bích NVQL
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
b. xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
i. khái niệm và vai trò của kế hoạch chiến lược
3. Vai trò của kế hoạch chiến lược
- Làm rõ định hướng tương lai
- Đề ra các bước ưu tiên
- Tập trung sức mạnh vào các ưu tiên
- Xây dựng và thực hiện, điều chỉnh chiến lược có hiệu quả
- Xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với cha mẹ học sinh, cộng đồng, tổ chức bên ngoài
- Đánh giá sự tiến bộ của nhà trường
- Nâng cao chất lượng quản lý nhà trường
- Thích nghi một cách sáng tạo, có hiệu quả trước sự thay đổi
Phạm Thị Bích NVQL
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
b. xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
ii. cấu trúc, quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
1. Cấu trúc bản kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
- Tên kế hoạch chiến lược
- Giới thiệu nhà trường
- Phân tích môi trường
- Xác định sứ mạng, tầm nhìn, giá trị
- Xác định mục tiêu chiến lược, các ưu tiên
- Xác định các giải pháp chiến lược
- Đề xuất tổ chức thực hiện
- Kết luận và kiến nghị
Phạm Thị Bích NVQL
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
b. xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
ii. cấu trúc, quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
Phạm Thị Bích NVQL
2. Quy trình lập kế hoạch chiến lược
Bước 1: Phân tích môi trường
Bước 2: Xác định sứ mạng, tầm nhìn, giá trị
Bước 3:Xác định mục tiêu chiến lược
Bước 4: Xác định các giải pháp chiến lược
Bước 5: Xác định các đề xuất tổ chức thực hiện
Bước 6: Viết văn bản và phê chuẩn văn bản chiến lược
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường Của Hiệu trưởng trường mầm non
Phạm Thị Bích NVQL
 
Gửi ý kiến