Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 7. Your house

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: kitty meo
Ngày gửi: 21h:03' 18-12-2016
Dung lượng: 23.2 MB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
Z O O
B A N K
T R E E
H O U S E
H O T E L
M U S E U M
T O W N
M O V I E
B A K E R Y
N
O
E
T
H
M
O
V
E
1
2
3
4
7
6
5
8
9
Guessing word
Z O O
B A N K
T
Z O O
B A N K
T R E E
T
Z O O
B A N K
H O U S E
T R E E
T
Z O O
B A N K
H O T E L
H O U S E
T R E E
T
Z O O
B A N K
Wednesday, December 2nd, 2015
Unit 7
Your house
Period 44:
Part C1 . ON THE MOVE
bike
(n): xe đạp
bus
motorbike
walk
car
(n): xe máy
(n): xe buýt
(n): xe ô tô
(v): đi bộ
a. New words :
How do you go to school ?
A
B
* Matching
3. bike
2. bus
4. walk
1. motorbike
5. Car
a. xe đạp
b. xe máy
e. đi bộ
c. xe buýt
d. Xe ô tô
How do you go to school?
I go to school by bike
I walk to school
I go to school by car
I go to school by bus
I go to school by motorbike
Thu
Lien
Tuan
Hoa
Huong
1: Listen
How do you go to school?
I go to school by bike
Lien
1: Listen
Nam:
How do you go to school?
Lan:
I go to school by bike.
Nam:
How does Mr Tan travel to work?
Lan :
He travels to work by car.
Model sentence:
* Form:
How + do/ does + S + go?
S + go/ goes + by + N

*Meaning:
B?n (cậu ấy, cô ấy ,ai ) di .....b?ng phuong ti?n gì ?
=> Notice: to walk = go.... on foot
Mr Tan
Now ask and answer questions about these people.
How does Lien go to school?
She goes to school by bike.
How does Thu go to school?
She goes to school by motorbike.
How do Tuan and Nam go to school?
They go to school by bus.
How does Hoa go to school?
She goes to school by car.
How does Huong go to school?
She goes to school on foot.
She walks to school.
,Nam
True (T) or False (F)?
3. Tuan goes to school by car.
2. Thu goes to school by bike.
4. Hoa goes to school by bus
1. Lien goes to school by bike.
5. Huong walks to school.
motorbike
bus
car
T
F
KEYS
?
?
?
?
?
F
T
F
F
T
Do exercise
S1: How does he go to school?
S2: He goes to school by bus
S1:How does she go to school?
S2: she goes to school by car
Lucky Number
2
3
4
5
6
7
8
1
You are
very lucky !
How does she go to school?
She goes to school by bike.
How does he go to school?
He goes to school by car
How does she go to school?
She goes to school by motorbike.
You are
very lucky !
How do they go to school?
They go to school by bus.
You are
very lucky !
You are
very lucky !
Homework
Prepare Unit 7 : C3,4
Learn by heart the new words and the structure.
Do exercise C1 in your exercise book
LESSON IS THE END NOW
The bye bye song

Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye.
See you tomorrow.
Bye, bye. Bye, bye.
The bye bye song
 
Gửi ý kiến