Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hoàng Việt Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Phạm Hồng Thái, Thư Ký Hội Đồng
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2553 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16246 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này