Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Minh Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Định
Quận/huyện Huyện Chợ Lách
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3982 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47724 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này