Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Liên Châu
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hoàng Thị Loan, Đào Quang Miền
Đã đưa lên 125 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33872 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này