Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Phổ
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Trần Ngọc Xuyến, Lương Thị Nghĩa
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 109 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 293 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này