Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Văn Lục
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Xuân Đài
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Đỗ Hoài Thanh, Đỗ Hoài Thanh
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 493 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 809 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này