Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên nguyễn thị thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Mao
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 97 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11975 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này