Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Phương Nam
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/namtho
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Linh
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Đặng Thị Yến, Trần Thị Minh Nguyệt
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 757 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3487 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này