Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Văn Nhật
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Bằng
Quận/huyện Huyện Lộc Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Lê Khắc Yên, Đặng Văn Nhật
Đã đưa lên 53 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 634 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8750 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này