Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Giao Thị Kim Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Xuân 1
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Đường, Nguyễn Việt Phát
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 847 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5465 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này