Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xà Phiên
Quận/huyện Thị xã Long Mỹ
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 949 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25355 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này