Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Văn Thắng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dttieulam2005
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tập Sơn
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Dương Trung Nguyên, Huỳnh Ngọc Lâm
Đã đưa lên 238 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 170 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40550 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này