Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranhai09
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Bình
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Đức Hưng
Đã đưa lên 66 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 600 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9506 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này