Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Bình A
Quận/huyện Huyện Phước Long
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật
Xác thực bởi Đoàn Ngọc Hạnh, Đoàn Ngọc Hạnh
Đã đưa lên 107 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6624 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14877 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này