Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Minh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangvanminh2009
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thiện Hưng A
Quận/huyện Huyện Bù Đốp
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thuần, Văn Hữu Tấn
Đã đưa lên 122 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2330 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54453 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này