Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thúy Liễu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Viên
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Phan Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thanh Tâm
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 872 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 21 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2302 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này