Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thành Tri
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Triqbinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Hiệp Đức
Quận/huyện Huyện Hiệp Đức
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu lao động tiên tiến
Xác thực bởi Trần Kim Đông, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 948 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 597 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này