Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Mỹ Dung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/mydung28
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Duyên Hải
Quận/huyện Huyện Duyên Hải
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Bổ, Nguyễn Duy Cường
Đã đưa lên 48 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 266 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1064 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này