Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Cao đẳng Tuyên Quang
Quận/huyện Huyện Na Hang
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nhữ Tuấn Nam, Nguyễn Minh Hoàng
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 709 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3131 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này