Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hoàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Chung, Trịnh Thị Thu Hà
Đã đưa lên 203 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1028 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98117 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này