Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Duẫn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthanhduan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đắk Hà
Quận/huyện Huyện Đắk Hà
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Hoàng Thị Xuân Thiện, Đặng Việt Khoa
Đã đưa lên 337 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4011 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44319 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này