Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thượng Quân
Quận/huyện Huyện Kinh Môn
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Hợp Cường, Vũ Văn Hiến
Đã đưa lên 315 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3516 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 108900 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này