Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Bùi Điềm
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đông La
Quận/huyện Huyện Đông Hưng
Tỉnh/thành Thái Bình
Giới thiệu giáo viên giỏi cấp huyện; chiến sĩ thi đua cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 923 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9549 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này