Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Dân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tenlơman
Quận/huyện Quận 1
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 159 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1625 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31584 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này