Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Trọng Tiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trongtien
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Pa Thơm
Quận/huyện Huyện Điện Biên
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
Xác thực bởi Ngô Công Định, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 823 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8343 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này