Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Khôi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khoi701
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Trân
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Xác thực bởi Lê Kim Hổ, Nguyễn Thị Kim
Đã đưa lên 133 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 239 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6791 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này